Kommunikationsfrågor

Spara favorit

Sandra Wåger
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor och forskningskommunikatör för ETOUR. 

Lena Ernerfeldt Burman
Forskningskommunikatör – kommunikationsstöd till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER).