Kontaktpersoner

Spara favorit 12 aug augusti 2019

På medarbetarportalens startsida finns "Mina kontaktpersoner" som visar kontaktpersoner med utgångspunkt från den organisationstillhörighet du har som anställd. På denna sida listas uppgifterna för samtliga institutioner/avdelningar/kanslier.

Data- och systemvetenskap (DSV)

Ekonomifrågor

Jokka Flamming
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Mattias O'Nils
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Karlén Andersson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt:
Pär-Ove Forss

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q
ISTexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Erik Holmström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Margareta Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för data- och systemvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Eva Morlind
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Robert Jonsson
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Design (DES)

Ekonomifrågor

Eva Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Karloo Niskanen
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Mattias Andersson
Forskningskoordinator på DES

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner och utbud. 

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Veronica Norman
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt
Kristina Brink

Postadress
Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus R

DESexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för design

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design
Programansvarig: Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
Programansvarig: Mikael Marklund

Möbel- och byggnadshantverk
Programansvarig: Linnea Kempe

Internationell utbytestermin för grafisk design och fotografi
Kontakt: Kevin Gater

Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Industridesign
Ämnesföreträdare: Lena Lorentzen

Möbel- och Byggnadshantverk
Ämnesföreträdare:  Linnea Kempe

Ekonomi, geografi, juridik och turism (EJT)

Ekonomifrågor

Andreas Larsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Märit Christensson
Fakultetsadministratör ETOUR.

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sara Lindahl
Handläggare utbildning
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Åhlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Maria Hjalmarsson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Lena Jörgensen
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Sandra Wåger
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor och forskningskommunikatör för ETOUR. 

Lena Ernerfeldt Burman
Forskningskommunikatör – kommunikationsstöd till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). 

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EJT-institutionen

Prefekt:
Daniel Laven

Postadress:
EJT
831 25
Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, Östersund

Holmgatan 10
Hus L, Sundsvall

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig : Anders Nordvall
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: John Högström, Eva Lindahl-Toftegaard
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Fakultetsadministratör: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Dimitri Ioannides
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Rosemarie Ankre
ETOUR-centrumledare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Märit Christensson
Studierektor för företagsekonomi: Lars-Anders Byberg
Studierektor för juridik/statistik: Rikard Karlsson
Studierektor för nationalekonomi: Saman Rashid
CER-centrumledare: Peter Öhman

Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Ekonomifrågor

Anders K Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar. 

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Håkan Wiklund
Prodekan
Fördelning av anslag. 

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Åsa Danvind
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Brita Åkerström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EHB-institutionen

Prefekt
Nils Nilsson

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

EHBexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Joachim Kjellgren
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för ekoteknik- och hållbart byggande

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig:  Andreas Andersson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Henrik Haller 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Anna Longueville 
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Susanne Lindström 
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Elektronikkonstruktion (EKS)

Ekonomifrågor

Camilla Åström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning

Mattias O'Nils
Vice dekan
Fördelning av anslag. 

Fanny Burman
Fakultetsadministratör
Forskningsadministration.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning 
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta EKS-institutionen

Prefekt
Claes Mattsson

Postadress
Mittuniversitetet
EKS
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, Våning 2

EKSexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Christine Grafström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Sofia de Wall
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör. 
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för elektronikkonstruktion

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Kent Bertilsson
Biträdande programansvarig: Johan Sidén

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Jan Thim och Brian Johnston

Masterprogram i elektroniksystem och instrumentation
Programansvarig: Claes Mattsson

Masterprogram i inbyggda sensorsystem
Programansvarig: Claes Mattsson

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Universitetslektor Jan Thim

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Fakultetskansli för humanvetenskap (HUV)

Avdelningens chef

Karin Olsson
Kanslichef

Mia Wiklander
Utbildningsadministrativ chef

Ekonomifrågor

Pia Bylander
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Kommunikationsfrågor

Sandra Wåger
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson för dekan och fakultetsledning samt inom internkommunikation.

Lena Ernerfeldt Burman
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – kontaktperson inom forskningskommunikation.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Fakultetskansli för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Kanslichef

Maria Torstensson
Tf. kanslichef

Ekonomifrågor

Eva Sköld
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar, omföringar. 

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson för dekan och fakultetsledning samt inom internkommunikation och forskningskommunikation.

Marlene Berg
Fakultetskommunikatör NMT – kontaktperson inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap.  

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Förvaltningen

Avdelningschefer

Avdelningen för forsknings- och utbildningsstöd:
Ludde Edgren
Avdelningen för infrastruktur:
Helena Wallskog
Avdelningen för student- och universitetsservice: Kent Sjöberg
Avdelningen för studieadministration:
Agneta Sundvisson
Ekonomiavdelningen: Mikael Ward
HR-avdelningen: Victoria Sjöbom
Kommunikationsavdelningen:
Kicki Strandh
Universitetsbiblioteket: Saman Rashid
Universitetsledningens stab: Lotten Glans

Ekonomifrågor

Förvaltningsekonomer 

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. 
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

FUS, KOM, Miun Holding: Linda Andersson  
BIB, INFRA: Maria Forslin
EKO, HR, STUA, SUSS, UL, ULS: Lena Jadekrantz

Produktionsekonomer

Elektronisk fakturahantering (EFH) – leverantörsfakturor.  
Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl 
vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, 
Utbetalningar, Omföringar.

INFRA (f d CAMP): Benita Elofsson
HR: Anki Ringdahl
UL, ULS, FUS, RUN, KOM: Marittha Olsson
EKO, STUA, SUSS, INFRA (f d IT): Diana Svärd

Controller/utredare

INFRA (f d CAMP: Anna-Carin Hammar

Kommunikationsfrågor

Eva Wiktorsson
Förvaltningens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Marie Larsson
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Maud Magnusson
HR-administratör
INFRA, KOM
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som tex anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Helene Nyman
HR-administratör
ULS, REK, STUA, HR, EKO,  FUS, SUSS, UB
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Humaniora och samhällsvetenskap (HSV)

Ekonomifrågor

Ida Lindström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Lena Jonsson och Cecilia Kankaanoja
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Lena Jonsson
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Lena Jörgensen
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Åsa Nyberg
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Katarina Näslund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.  

Carina Ring
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Carina Sundström
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Hanna Liljendahl
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta HSV-institutionen

Prefekt:
Pär Olausson

Postadress:
HSV
831 25  Östersund
eller
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, Östersund

Holmgatan 10
Hus M, Sundsvall

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Humaniora och samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Kriminologprogrammet
Programansvarig: Fredrik Andersson
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Angelika Sjöstedt-Landén (sociologi), Olov Hemmingson (sociologi),
Pär Löfstrand (psykologi)
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Linda Kvarnlöf
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magister/masterprogram

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig:Terry Walker
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Magisterutbildning i historia
Programansvarig:Roland Anrup
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Sven Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Roine Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Fakultetsadministratör: Carina Ring , Lena Jörgensen

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Genusvetenskap
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren
Studierektor: Jörgen Sparf, Karin Jarnkvist

Historia
Ämnesansvarig: Erik Nydahl
Studierektor: Erik Nydahl

Kriminologi
Ämnesföreträdare: Teresa Silva
Studierektor: Ann-Sofie Erixon

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Sven Anders Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Sociologi
Ämnesföreträdare: Roine Johansson
Studierektor: Jörgen Sparf, Karin Jarnkvist

Statsvetenskap
Ämnesföreträdare: Susanne Wallman Lundåsen
Studierektor: Gustav Lidén 

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena Andersson

Hälsovetenskap (HLV)

Ekonomifrågor

Thomas Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marittha Olsson
Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. 
Kontaktperson för avdelning: 
Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningens stab (ULS), Ekonomiavdelningen (EKO), Samverkansavdelningen (SAM), Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Sture Espwall
Fakultetsadministration NVC

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Tobias Eklund
Handläggare utbildning
Ledningsstöd till avdelningschef Sture Espwall

Maria Skoglund
Fakultetsadministratör
Studieadministration 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta HLV-institutionen

Prefekt:
Sture Espwall

Postadress:
Mittuniversitetet
HLV
831 25 
Östersund

Mittuniversitetet
HLV
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Östersund:
Kunskapens väg 8
Hus D och P

Sundsvall:
Holmgatan 10
Hus D

HLVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för NVC.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för hälsovetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marie Ohlsson 
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg 
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig:
Fakultetsadministratör: Maria Skoglund

Magisterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Marko Laaksonen

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: John Selander

Informationssystem och -teknologi (IST)

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Mattias O'Nils
Vice dekan
Fördelning av anslag. 

Annika Berggren
Fakultetsadministratör
Forskningsadministration.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning  
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Höijer
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.  

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt:
Patrik Österberg

Postadress
Mittuniversitetet
IST
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgården 10
Hus L, vån 4

ISTexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Erik Holmström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist 
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

 

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för informationssystem och -teknologi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Olof Nilsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig: Mikael Gidlund

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Ulf Jennehag

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Erik Borglund

Fakultetsadministratörer utbildning: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Kemiteknik (CHE)

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning. 

Kaarlo Niskanen
Vice dekan
Fördelning av anslag. 

Anna Haeggström
Fakultetsadministratör
Forskningsadministration.  

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta CHE-institutionen

Prefekt

Erik Hedenström

Postadress
Mittuniversitetet
CHE
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, våning 3

 CHEexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för kemiteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvariga: Ida Svanedal och Christina Dahlström
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör
Programansvarig: Jan Pourian
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Processoperatör
Programansvariga: Olof Björkqvist och Gunilla Pettersson

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

Kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Ekonomifrågor

Anders K Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn.
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Fredrik Ståhl
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud. 

Mats Barthelsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal. 

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Gertrud Nord
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta KMT-institutionen

Prefekt
Fredrik Ståhl

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund

Kunskapens väg 8
831 25 Östersund 

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Sports Tech Research Centre.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Mikael Bäckström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Kaarlo Niskanen
Vice dekan 
Fördelning av anslag. 

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Anna-Karin Viklund
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta MOD-institutionen

Prefekt
Tomas Nilson

Postadress
Mittuniversitetet
MOD
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10
Hus F 

Kommunikationsfrågor

Christine Grafström
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Sofia de Wall
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för matematik och ämnesdidaktik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Tomas Nilson (övergripande ansvar), Jennie Sandström (Sundsvall) och Pernilla Johnsen (Östersund)
Fakultetsadministratör: Anna-Karin Viklund

Ämnen

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Ekonomifrågor

Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Lars Nord
Forskningsledare
Fördelning av anslag

Grundutbildningsfrågor

Kerstin Nyström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta MKV-institutionen

Prefekt
Christina Grandien

Postadress
Mittuniversitetet
MKV
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, Våning 2-4

MKVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör DEMICOM.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist 
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.  

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Journalistprogrammet
Programansvarig: Peter Jonriksson

Kommunikations- och PR-programmet

Programansvarig: Solange Hamrin

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Kontakt: Terje Lindblom

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Terje Lindblom

Journalistik
Ämnesföreträdare: Ingela Wadbring

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

Naturvetenskap (NAT)

Ekonomifrågor

Eva Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Kaarlo Niskanen
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta NAT-institutionen

Prefekt
Dan Bylund
010-142 89 09
dan.bylund@miun.se

Postadress
Mittuniversitetet
NAT
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus O och Hus S

NATexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Inger Axbrink
Fakultetskommunikatör NMT – institutionens/områdets kontaktperson i kommunikationsfrågor.
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för naturvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör teknisk fysik
Programansvarig: Sebastian Bader
Biträdande programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt‐Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Kemi
Ämnesföreträdare: Erik Hedenström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Torbjörn Carlberg

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Omvårdnad (OMV)

Ekonomifrågor

Marie Edholm
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Jenny Berglind Borin
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Jenny Berglind Borin
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Mikael Wassdahl
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta OMV-institutionen

Prefekt:
Marie Häggström

Postadress:
OMV
831 25  Östersund
eller
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Campusvägen, Hus K, Östersund
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

OMVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för omvårdnad

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Ulla Näppä
Fakultetsadministratör: Jenny Berglind-Borin, Mikael Wassdahl

Specialistutbildningar

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund

Ambulanssjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Bosse Ek
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Barnsjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Malin Rising-HolmströmLena Junehag
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund

Distriktssköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Intensivvårdssjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Marie Häggström
Kursansvarig: Lars Lilja
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund

Magister- och masterutbildning hälsovetenskap/omvårdnad
Programansvarig: Eija Viitasara
Kursansvarig: Britt Bäckström
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämne

Medicinsk vetenskap
Ämnesföreträdare: David Haage

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Ove Hellzén

Psykologi och socialt arbete (PSO)

Ekonomifrågor

Andreas Larsson och Thomas Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristine Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Tobias Eklund
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Maria Görlin
Fakultetsadministratör psykologi
Studieadministration.

Maria Sundberg
Fakultetsadministratör socialt arbete
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula. 

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik.  

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakta PSO-institutionen

Prefekt:
Francisco Esteves

Postadress:
Mittuniversitetet
PSO
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1, Hus P 

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Psykologi och socialt arbete

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Prefekt:
Francisco Esteves

Pro-prefekt:
Ulrika Danielsson

Vice-prefekt Socialt Arbete:
Charlotte Andoh-Appiah

Ämnesföreträdare Psykologi:
Ingrid Zakrisson

Ämnesföreträdare Socialt arbete:
Majen Espvall

Studierektor (utbildningsfrågor Psykologi):
Michaela Tjernberg

Studierektor (bemanningsfrågor Psykologi):
Anna Bjärtå

Studierektor (utbildnings- & bemanningsfrågor Socialt arbete):
Anneli Mårtenson

Programansvariga:
Psykologi
Personal- och arbetslivsfrågor programmet: Ulrika Danielsson
Psykologprogrammet: Elisabet Wasteson
Masterprogram i psykologi med inriktning mot emotion: Francisco Esteves & Michaela Tjernberg

Socialt arbete
Socionomutbildning: Magnus Israelsson och Michaela Tjernberg

Psykologmottagningsansvarig: Anna Leiler

Psykologilaboratorieansvarig: Jens Bernhardsson

Fakultetsadministratör Psykologi: Maria Görlin

Fakultetsadministratör Socialt arbete: Maria Sundberg

Utbildningsvetenskap (UTV)

Ekonomifrågor

Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Ann-Christine Jansson
Handläggare utbildning  
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Åsa Nyberg
Handläggare utbildning  
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Gunilla Lindgren
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Sanna Jansson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Åsa Nyberg
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Åsa Viklund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Institutionens prefekt samt besöks- och postadress

Kontakt

Prefekt 
Lena Ivarsson

Postadress:
UTV
851 70  Sundsvall

Besöksadress:
Holmgatan 10, Hus D, Sundsvall

UTVexp@miun.se

Kommunikationsfrågor

Anders Mossing
Fakultetskommunikatör HUV – institutionens kontaktperson i kommunikationsfrågor.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Administrativt stöd och service till chefer och medarbetare i MIUN:s olika HR-processer, som t. ex. anställningsärenden och granskningar av rapporteringar i  Primula.

Camilla Enarsson
Lönespecialist
Stöd och service till verksamheten i frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneutbetalningar, pensioner, arkivering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Institutionen för utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Saga Dorani
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämneslärarprogrammet (HUM):
Programansvarig: Glenn Svedin 
Fakultetsadministratör: Katarina Näslund

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Assar Hörnell 
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

"Gamla" lärarutbildningar med start före hösten 2011
Programansvarig: Anneli Hansson
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Programansvarig: Lars Sandin
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Masterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Fakultetsadministratör: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
Ämnesföreträdare: Annika Hellman

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
Ämnesföreträdare: Lena Boström

99
124