Kontaktpersoner

Spara favorit 2 maj maj 2018

På medarbetarportalens startsida finns "Mina kontaktpersoner" som visar kontaktpersoner med utgångspunkt från den organisationstillhörighet du har som anställd. På denna sida listas uppgifterna för samtliga avdelningar.

Universitetsbiblioteket

Avdelningschefer

Forskningsnära tjänster, FNT: Britt-Marie Sohlström
Studiemiljö och kommunikation, SOK: Madeleine Odén-Göransson
Utbildningsnära tjänster, UNT: Lena Karlsson
Vetenskaplig informationsförsörjning, VIF: Torun Sundström
Bibliotekskansliet, UBK: Cathrine Berggren

 

 

Ekonomifrågor

Utöver administrativ personal på universitetsbiblioteket finns följande resurser på ekonomiavdelningen:

Maria Forslin
Förvaltningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn.
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Personalfrågor

Marie Larsson
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Jenny Smedman
Löne-specialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula.

Data- och systemvetenskap (DSV)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakt

Avdelningschef:
Pär-Ove Forss

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q
ISTexp@miun.se

Ekonomifrågor

Jokka Flamming
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Mattias O'Nils
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Karlén Andersson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Linda Andersson
Kommunikatör för utbildningar inom 
media och design, data/IT samt förvaltningsjuridiska programmet.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Personalfrågor

Margareta Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Eva Olofsson
HR-administratör.
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR), samt administration av delpensioner.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för data- och systemvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Informatik med inriktning systemutveckling
Programansvarig: Björn Banck
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Programvaruteknik
Programansvarig: Pär-Olov Forss
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Magister-/masterprogram i hållbar informationsförsörjning
Programansvarig: Lena-Maria Öbeg
Fakultetsadministratör: Lena Karlén Andersson

Design (DES)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta avdelningen för design

Avdelningschef
Kristina Brink

Postadress

Mittuniversitetet
DES
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus R

Ekonomifrågor

Eva Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Karloo Niskanen
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Mattias Andersson
Forskningskoordinator på DES

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner och utbud. 

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Veronica Norman
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Linda Andersson
Kommunikatör för utbildningar inom 
media och design, data/IT samt förvaltningsjuridiska programmet.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor, Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för design

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Grafisk design
Programansvarig: 
Anna-Sara Fagerholm 

Industridesign
P
rogramansvarig: Mikael Marklund

Möbel- och byggnadshantverk
Programansvarig: Linnea Kempe

Internationell utbytestermin för grafisk design och fotografi
Kontakt: Kevin Gater


Fakultetsadministratör: Veronica Norman

Ämnen

Fotografi
Ämnesföreträdare: Kevin Gater

Grafisk design
Ämnesföreträdare: Niklas Fagerholm

Industridesign
Ämnesföreträdare, grundnivå: Mikael Marklund
Ämnesföreträdare, avancerad nivå, Lena Lorentzen

Möbel- och Byggnadshantverk
Ämnesföreträdare:  Linnea Kempe

Ekonomivetenskap och juridik (EVJ)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta EVJ-avdelningen

Avdelningschef:
Saman Rashid

E-post: EVJexp@miun.se

Postadress:
EVJ
851 70
Sundsvall
eller
831 25  
Östersund

Besöksadress:
Holmgatan 10
Hus L, Sundsvall

Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2, Östersund

Ekonomifrågor

Mari Lemon
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Cecilia Kankanaoja
Handläggare utbildning
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Åhlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Maria Hjalmarsson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Linda Andersson
Kommunikatör för utbildningar inom 
media och design, data/IT samt förvaltningsjuridiska programmet.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Lena Ernerfeldt Burman
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till Centrum för forskning om ekonomiska relationer (CER). 
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för ekonomprogrammet.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentra

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör för ETOUR

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula.


Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för ekonomivetenskap och juridik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Ekonomprogrammet, Campus Sundsvall
Programansvarig: Edith Andresen
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund 

Ekonomprogrammet, Campus Östersund
Programansvarig:  Anna Sörensson 
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Förvaltningsjuridiska programmet
Programansvarig: Evangelia Petridou, Eva Lindahl-Toftegaard
Fakultetsadministratör: Maria Hjalmarsson

Magister/masterprogram
Magister i företagsekonomi: redovisning och revision
Programansvarig: Peter Öhman
Fakultetsadministratör: Carina ÅhlundMaria Hjalmarsson

Magisterprogram i företagsekonomi: marknadsföring och management
Programansvarig: Wilhelm Skoglund
Fakultetsadministratör: Carina Åhlund, Maria Hjalmarsson

Ämnen

Företagsekonomi
Ämnesföreträdare: Peter Öhman

Juridik
Ämnesföreträdare: Eivind Torp

Nationalekonomi
Ämnesföreträdare: Lovisa Högberg

 

Ekoteknik- och hållbart byggande (EHB)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta EHB-avdelningen

Avdelningschef
Nils Nilsson

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund
Kunskapens väg 8
831 25 Östersund

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

EHBexp@miun.se

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar. 

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Håkan Wiklund
Prodekan
Fördelning av anslag. 

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Åsa Danvind
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Brita Åkerström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för ingenjör inom bygg, maskin och sportteknologi.

Pelle Fredriksson
Kommunikatör för utbildningar inom hälsovetenskap samt ingenjör inom ekoteknik.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Eva Olofsson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för ekoteknik- och hållbart byggande

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Ekoingenjör
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoteknik
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Programansvarig: Erik Grönlund
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Byggingenjör Hållbart byggande
Programansvarig: Fredrik Hermansson
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Programansvarig: Anders Jonsson
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Byggnadsteknik
Ämnesföreträdare: Lars-Åke Mikaelsson

Forskarutbildningsämnet Ekoteknik och Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljöteknik
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Miljövetenskap
Ämnesföreträdare: Anders Jonsson

Elektronikkonstruktion (EKS)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta EKS-avdelningen

Avdelningschef
Claes Mattsson

Postadress
Mittuniversitetet
EKS
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, Våning 2

EKSexp@miun.se

Ekonomifrågor

Camilla Åström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning

Mattias O'Nils
Vice dekan
Fördelning av anslag. 

Fanny Burman
Fakultetsadministratör
Forskningsadministration.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning 
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Marlene Jonsson
Kommunikatör för civilingenjörsutbildningar.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Elin Rodin
Kommunikatör för utbildningarna inom omvårdnad, humanioras ämnen, biomedicin och ämneslärare samt för basåret och högskoleingenjör inom elektronik och energi.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Christine Grafström
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Sofia de Wall
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist S
töd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

 

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för elektronikkonstruktion

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Automationsingenjör
Programansvarig: David Krapohl 

Civilingenjör i elektroniksystem
Programansvarig: Sebastian Bader

Elkraftingenjör
Programansvarig: Kent Bertilsson

Musik- och ljuddesign
Programansvariga: Jan Thim och Brian Johnston

Internationellt masterprogram i elektronikkonstruktion
Programansvarig: Najeem Lawal

Fakultetsadministratör utbildning: Lotta Frisk

Ämnen

Elektroteknik
Ämnesföreträdare: Docent Kent Bertilsson

Elektronik
Ämnesföreträdare: Professor Bengt Oelmann

Ljudproduktion
Ämnesföreträdare: Docent Göran Thungström

Fakultetskansli för humanvetenskap (HUV)

Avdelningens chef

Karin Olsson
Kanslichef

Mia Wiklander
Utbildningsadministrativ chef

Ekonomifrågor

Pia Bylander
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar och omföringar.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Fakultetskansli för naturvetenskap, teknik och medier (NMT)

Kanslichef

Maria Torstensson
Tf. kanslichef

Ekonomifrågor

Eva Sköld
Fakultetsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part. Inbetalningar, utbetalningar, omföringar. 

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap.  

Eva Olofsson
HR-administratör.
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman 
Lönespecialist 
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

 

 

 

Förvaltning, kommunikation och samverkan

Avdelningschefer

Antagningsavdelningen: Agneta Sundvisson (tf. chef)

Avdelningen för student- och universitetsservice: Kent Sjöberg

Avdelningen för studieadministration: Agneta Sundvisson

Campusservice: Lennart Johansson

Ekonomiavdelningen: Mikael Ward

IT-avdelningen: Mats Edin

Kommunikationsavdelningen: Kicki Strandh

HR-avdelningen: Victoria Sjöbom

Samverkansavdelningen: Robert Pettersson

Universitetsledningens stab: Lotten Glans

 

Ekonomifrågor

Förvaltningsekonomer 

Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. 
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

KOM, SAM, Miun Holding: Linda Andersson  
IT: Maria Forslin
UL, ULS, STUA, HR, EKO, SUSS, ANTA: 
Lena Jadekrantz

Produktionsekonomer

Elektronisk fakturahantering (EFH) – leverantörsfakturor.  
Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl 
vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, 
Utbetalningar, Omföringar.

CAMP: Benita Elofsson
KOM: Cecilia Bergståhl
HR: Anki Ringdahl
EKO, SAM, RUN:
Marittha Olsson
STUA, SUSS, IT, ANTA: Diana Svärd

Controller/utredare

CAMP: Anna-Carin Hammar

Personalfrågor

Marie Larsson
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Jenny Smedman
Löne-specialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Maud Magnusson
HR-administratör
IT, KOM
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner.

Helene Nyman
HR-administratör
ULS, REK, STUA, PER, EKO,  SAM, CAMP, SUSS, ANTA
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner.

Humaniora (HUM)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta HUM-avdelningen

Tf. avdelningschef
Peter Degerman

Besöksadress
Hus M
Holmgatan 10
87170 Sundsvall

Postadress
Avdelningen för humaniora
Mittuniversitetet
87170 Sundsvall

HUMexp@miun.se

Ekonomifrågor

Birgitta Ögren
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner. Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor. Kontering lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. ladok

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Lena Jonsson
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Sundström
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Lena Jonsson
Fakultetsadministratör 
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Elin Rodin
Kommunikatör för utbildningarna inom omvårdnad, humanioras ämnen, biomedicin och ämneslärare samt för basåret och högskoleingenjör inom elektronik och energi.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för humaniora

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Program

Ämneslärarprogrammet
Programansvarig: Glenn Svedin
Fakultetsadministratör: Lena Jonsson

Magisterutbildning i litteraturvetenskap
Programansvarig: Anders Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i svenska språket
Programansvarig: Ann-Catrine Edlund
Fakultetsadministratör: Carina Sundström

Magisterutbildning i engelska studier
Programansvarig: Terry Walker
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Magisterutbildning i historia
Programansvarig: Roland Anrup
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Ämnen

Engelska
Ämnesansvarig: Terry Walker
Studierektor: Martin Shaw

Historia
Ämnesansvarig: Magnus Perlestam
Studierektor: Erik Nydahl

Litteraturvetenskap
Ämnesansvarig: Anders S. Johansson
Studierektor: Peter Degerman

Religionsvetenskap
Ämnesansvarig: Jörgen Magnusson
Studierektor: Anna-Pya Sjödin

Svenska språket
Ämnesansvarig: Ann-Catrine Edlund
Studierektor: Helena Andersson

Hälsovetenskap (HLV)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta HLV-avdelningen

Avdelningschef:
Sture Espwall

Postadress:
Mittuniversitetet
HLV
831 25 
Östersund

Mittuniversitetet
HLV
851 70 Sundsvall

Besöksadress:
Östersund:
Kunskapens väg 8
Hus D och P

Sundsvall:
Holmgatan 10
Hus D

HLVexp@miun.se

Ekonomifrågor

Thomas Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marittha Olsson
Kundfakturor, leverantörsfakturor inkl. övriga utbetalningar, stöd och rådgivning i EFH. 
Kontaktperson för avdelning: 
Hälsovetenskap (HLV), Nationellt Vintersportcentrum (NVC), Universitetsstyrelsen & Internrevision, Rektor, Universitetsledningens stab (ULS), Ekonomiavdelningen (EKO), Samverkansavdelningen (SAM), Regionalt utvecklingsnätverk (RUN)

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Tobias Ohlsson
Handläggare utbildning
Ledningsstöd till avdelningschef Sture Espwall

Maria Andersson
Fakultetsadministratör
Studieadministration 

Susanne Ståhlberg
Fakultetsadministratör
Studieadministration

Kommunikationsfrågor

Pelle Fredriksson
Forskningskommunikatör för NVC.
Kommunikatör för utbildningar inom hälsovetenskap samt ingenjör inom ekoteknik.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentra.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för hälsovetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Idrottsvetenskapliga programmet
Programansvarig: Marko Laaksonen
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Programmet för hälsa och rehabilitering i arbetslivet
Programansvarig: Maria Warne
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magister/master
Magisterprogram – arbetsliv, hälsa och rehabilitering 
Programansvarig: Stig Vinberg 
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magisterprogram i idrottsvetenskap – prestationsutveckling med inriktning mot elitidrott
Programansvarig: Haris Pojskic
Fakultetsadministratör: Maria Andersson

Magisterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Masterutbildning i hälsovetenskap
Programansvarig: Eija Viitasara 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämnen

Folkhälsovetenskap
Ämnesföreträdare: Katja Gillander Gådin

Forskarämnet Hälsovetenskap 
Ämnesföreträdare: Eija Viitasara

Idrottsvetenskap 
Ämnesföreträdare: Erika Schagatay

Rehabiliteringsvetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Nordenmark

Informationssystem och -teknologi (IST)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Avdelningschef och adress

Avdelningschef:
Patrik Österberg

Postadress
Mittuniversitetet
IST
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgården 10
Hus L, vån 4

ISTexp@miun.se

Ekonomifrågor

Eva Sköld
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Mattias O'Nils
Vice dekan
Fördelning av anslag. 

Annika Berggren
Fakultetsadministratör
Forskningsadministration.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning  
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Lena Höijer
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.  

Kommunikationsfrågor

Linda Andersson
Kommunikatör för utbildningar inom 
media och design, data/IT samt förvaltningsjuridiska programmet. Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Marlene Jonsson
Kommunikatör för civilingenjörsutbildningar.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Christine Grafström
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Sofia de Wall
Forskningskommunikatör för Sensible Things that Communicate (STC).

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR).

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist 
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

 

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för informationssystem och -teknologi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör datateknik
Programansvarig: Magnus Eriksson och Stefan Forsström

Civilingenjör industriell ekonomi
Programansvarig: Lisa Sällvin och Olof Nilsson

Internationellt masterprogram i datateknik
Programansvarig: Mikael Gidlund

Datateknik
Programansvarig: Nayeb Maleki och Ulf Jennehag

Nätverksdrift
Programansvarig: Lennart Franked

Webbutveckling
Programansvarig: Mikael Hasselmalm, Mattias Dahlgren

Fakultetsadministratörer utbildning: Lena Höijer 
 

Ämnen

Arkiv- och informationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Erik Borglund

Data- och Systemvetenskap
Ämnesföreträdare: Mårten Sjöström

Datateknik och Datavetenskap
Ämnesföreträdare: Mikael Gidlund 
Handläggare: Karl Pettersson

Informatik
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Lena-Maria Öberg
Avancerad nivå: Christina Amcoff Nyström
Handläggare: Eva Morlind

Industriell organisation och ekonomi
Ämnesföreträdare:
Grundnivå: Aron Larsson
Avancerad nivå: Katarina Lindblad-Gidlund
Handläggare: Aron Larsson

Kemiteknik (CHE)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta CHE-avdelningen

Avdelningschef

Erik Hedenström

Postadress
Mittuniversitetet
CHE
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus S, våning 3

 CHEexp@miun.se

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning. 

Kaarlo Niskanen
Vice dekan
Fördelning av anslag. 

Anna Haeggström
Fakultetsadministratör
Forskningsadministration.  

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Lotta Frisk
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Marlene Jonsson
Kommunikatör för civilingenjörsutbildningar.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Elin Rodin
Kommunikatör för utbildningarna inom omvårdnad, humanioras ämnen, biomedicin och ämneslärare samt för basåret och högskoleingenjör inom elektronik och energi.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Inger Axbrink
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för kemiteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Civilingenjör i teknisk kemi
Programansvariga: Ida Svanedal och Christina Dahlström
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Energiingenjör
Programansvarig: Kristina Göransson
Fakultetsadministratör: Lotta Frisk

Processoperatör
Programansvariga: Olof Björkqvist och Gunilla Pettersson

Ämne

Energiteknik
Ämnesföreträdare: Olof Björkqvist

Kemiteknik
Ämnesföreträdare: Magnus Norgren

Kvalitets- och maskinteknik (KMT)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta KMT-avdelningen

Avdelningschef
Fredrik Ståhl

Postadress
Mittuniversitetet
Campus Östersund

Kunskapens väg 8
831 25 Östersund 

Besöksadress
Akademigatan 1

Hus Q

Ekonomifrågor

Lena Johansson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o forskn.
Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Fredrik Ståhl
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning .
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud. 

Mats Barthelsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal. 

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Gertrud Nord
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Anna Backman-Åkerblom
Forskningskommunikatör för Sports Tech Research Centre.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för ingenjör inom bygg, maskin och sportteknologi.

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör för ETOUR.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till DEMICOM.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör 
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner. Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sportteknologi – maskiningenjör inom innovativ produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Maskiningenjör – produktutveckling
Programansvarig: David Sundström
Fakultetsadministratör: Brita Åkerström

Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Programansvarig: Kristen Snyder
Fakultetsadministratör: Britt Edlund

Ämnen

Kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Kvalitetsledning
Ämnesföreträdare: Kristen Snyder

Kvalitets- och ledarskapsutveckling
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Maskinteknik
Ämnesföreträdare:
Mikael Bäckström

Sportteknologi och kvalitetsteknik
Ämnesföreträdare: Håkan Wiklund

Matematik och ämnesdidaktik (MOD)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta MOD-avdelningen

Avdelningschef
Kerstin Gustafsson

 

Ekonomifrågor

Anna Parment
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part. Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Kaarlo Niskanen
Vice dekan 
Fördelning av anslag. 

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning 
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Britt Edlund
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Anna-Karin Viklund
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Elin Rodin
Kommunikatör för utbildningarna inom omvårdnad, humanioras ämnen, biomedicin och ämneslärare samt för basåret och högskoleingenjör inom elektronik och energi.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör 
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner. Nit och Redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för matematik och ämnesdidaktik

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Basåret
Programansvariga: Tomas Nilson och Torborg Jonsson
Fakultetsadministratör: Anna-Karin Viklund

Ämne

Matematik
Ämnesföreträdare: Egmont Porten 

Naturvetenskap
Ämnesföreträdare: Magnus Oskarsson

Medie- och kommunikationsvetenskap (MKV)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta MKV-avdelningen

Avdelningschef
Christina Grandien

Postadress
Mittuniversitetet
MKV
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus J, Våning 2-4

MKVexp@miun.se

Ekonomifrågor

Jokka Flaming /
Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Lars Nord
Forskningsledare
Fördelning av anslag

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning.
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud. 

Karl Pettersson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Kerstin Nyström
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Veronica Norman
Fakultetsadministratör 
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Linda Andersson
Kommunikatör för utbildningar inom 
media och design, data/IT samt förvaltningsjuridiska programmet.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till DEMICOM.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör.
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, administration av delpensioner samt administration kring Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist 
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

 

 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen


Bildjournalistik

Programansvarig: Per Mattsson

Journalistprogrammet

Programansvarig: Peter Jonriksson

Kommunikations- och PR-programmet

Programansvarig: Ann T Ottestig

Internationellt masterprogram i bildjournalistik
Programansvarig: Stefan Lindberg

Fakultetsadministratörer: Veronica Norman,  
Kerstin Nyström

Ämnen

Bildjournalistik
Ämnesföreträdare: Stefan Lindberg

Journalistik
Ämnesföreträdare: Lars Nord

Medie- och kommunikationsvetenskap
Ämnesföreträdare: Catrin Johansson

Naturvetenskap (NAT)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta NAT-avdelningen

Avdelningschef
Dan Bylund
010-142 89 09
dan.bylund@miun.se

Postadress
Mittuniversitetet
NAT
851 70 Sundsvall

Besöksadress
Holmgatan 10, Sundsvall
Hus O och Hus S

NATexp@miun.se

Ekonomifrågor

Eva Karlsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anita Zetterström
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Torstensson
Handläggare ledningsstöd
Principer för fördelning av anslag, forskarutbildning.

Kaarlo Niskanen
Vice dekan
Fördelning av anslag.

Grundutbildningsfrågor

Malin Bydén-Sjöbom
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Kerstin Gustafsson
Handläggare utbildning
Utbudsprocessen, validering, granskning, planeringstal.

Viktoria Lilja
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Marlene Jonsson
Kommunikatör för civilingenjörsutbildningar.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Elin Rodin
Kommunikatör för utbildningarna inom omvårdnad, humanioras ämnen, biomedicin och ämneslärare samt för basåret och högskoleingenjör inom elektronik och energi.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Inger Axbrink
Forskningskommunikatör för Fibre Science and Communication Network, FSCN.

Personalfrågor

Margaretha Rumm
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Eva Olofsson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, administration av delpensioner samt administration kring Nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för naturvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Biomedicinsk analytiker
Programansvarig: Dan Bylund
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Civilingenjör i teknisk design
Programansvarig: Peter Glans
Fakultetsadministratör: Viktoria Lilja

Ämnen

Biologi
Ämnesföreträdare: Bengt‐Gunnar Jonsson

Fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Grafisk teknik
Ämnesföreträdare: Mattias Andersson

Kemi
Ämnesföreträdare: Erik Hedenström

Maskinteknik
Ämnesföreträdare: Mikael Bäckström

Teknisk design
Ämnesföreträdare: Torbjörn Carlberg

Teknisk fysik
Ämnesföreträdare: Håkan Olin

Omvårdnad (OMV)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta OMV-avdelningen

Avdelningschef:
Kerstin Björkman-Randström

Postadress:
OMV
831 25 
Östersund

Besöksadress:
Studiegången
Hus L

OMVexp@miun.se

Ekonomifrågor

Marie Edholm
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Marja Carlsson
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Jenny Berglind Borin
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Jenny Berglind Borin
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Susanne Ståhlberg
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Sara Lindahl
Fakultetsadministratör
Studieadministration. 

Kommunikationsfrågor

Elin Rodin
Kommunikatör för utbildningarna inom omvårdnad, humanioras ämnen, biomedicin och ämneslärare samt för basåret och högskoleingenjör inom elektronik och energi.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Pelle Fredriksson
Forskningskommunikatör för NVC.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentra.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för omvårdnad

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Sjuksköterskeutbildning
Programansvarig: Ulla Näppä
Fakultetsadministratör: Jenny Berglind-Borin, Mikael Wassdahl

Specialistutbildningar

Barnmorskeprogram
Programansvarig: Annika Karlström 
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ambulanssjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Bosse Ek
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Barnsjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Malin Rising-HolmströmLena Junehag
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Distriktssköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Åsa Carlsund och Ylva Rönngren
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Intensivvårdssjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Marie Häggström
Fakultetsadministratör: Mikael Wassdahl

Psykiatrisjuksköterska
Programansvarig: Annika Karlström 
Kursansvarig: Lars Lilja
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Magister- och masterutbildning hälsovetenskap/omvårdnad
Programansvarig: Eija Viitasara
Kursansvarig: Britt Bäckström
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

Ämne

Omvårdnad
Ämnesföreträdare: Ove Hellzén

Psykologi (PSY)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta PSY-avdelningen

Avdelningschef:
Francisco Esteves

Postadress:
Mittuniversitetet
PSY
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1,
Hus P, plan 2

PSYexp@miun.se

Ekonomifrågor

Thomas Nilsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristine Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sigrid Mattsson
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Maria Görlin
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Annacarin Aronsson
Kommunikatör för utbildningar inom psykologi, socialt arbete, samhällsvetenskap samt personal- och arbetsliv.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör för ETOUR.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner..m.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Kontakta PSY-avdelningen

Avdelningschef:
Francisco Esteves

Postadress:
Mittuniversitetet
PSY
831 25 Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1,
Hus P, plan 2

PSYexp@miun.se

Samhällsvetenskap (SHV)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta SHV-avdelningen

Avdelningschef:
Pär Olausson

Postadress:
SHV
831 25
Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2

SHVexp@miun.se

Ekonomifrågor

Monica Källström
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Anki Ringdahl
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Cecilia Kankaanoja
Handläggare utbildning
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Carina Ring
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Lena Jörgensen
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Annacarin Aronsson
Kommunikatör för utbildningar inom psykologi, socialt arbete, samhällsvetenskap samt personal- och arbetsliv.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Hanna Liljendahl
Forskningskommunikatör för Risk and Crisis Research Centre (RCR)
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för risk- och krishanteringsprogrammet.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till DEMICOM och forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör för ETOUR

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som – arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för samhällsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Kriminologprogrammet
Programansvarig: Fredrik Andersson
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Personal och arbetslivsprogrammet
Programansvarig: Angelika Sjöstedt-Landén (sociologi), Olov Hemmingson (sociologi),
Pär Löfstrand (psykologi)
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen (sociologi), Maria Görlin (psykologi)

Risk- och krishanteringsprogrammet
Programansvarig: Minna Lundgren, Linda Kvarnlöf
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Samhällsvetarprogrammet
Programansvarig: Malin Bolin (sociologi), Sara Nyhlén (statsvetenskap)
Fakultetsadministratör: Carina Ring

Magister/masterprogram
Magisterprogrammet i sociologi
Programansvarig: Roine Johansson
Fakultetsadministratör: Carina Ring, Lena Jörgensen

Magisterprogrammet i statsvetenskap
Programansvarig: Niklas Bolin
Fakultetsadministratör: Carina Ring , Lena Jörgensen

Genusvetenskap
Studierektor: Jörgen Sparf, Karin Jarnkvist
Ämnesföreträdare: Katarina Giritli-Nygren

Kriminologi
Studierektor: Ann-Sofie Erixon
Ämnesföreträdare: Teresa Silva

Sociologi
Studierektor: Jörgen Sparf, Karin Jarnkvist
Ämnesföreträdare: Roine Johansson

Statsvetenskap
Studierektor: Gustav Lidén 
Ämnesföreträdare: Susanne Wallman Lundåsen

 

 

Socialt arbete (SOA)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta SOA-avdelningen

Tf. avdelningschef:
Susanna Öhman

Postadress:
SOA
831 25
Östersund

Besöksadress:
Studiegången 1
Hus L

SOAexp@miun.se

Ekonomifrågor

Andreas Larsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Ann-Kristin Ringdahl
Produktionsekonom 
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Anna-Lena Suorra
Handläggare utbildning 
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Tobias Ohlsson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Annacarin Aronsson
Kommunikatör för utbildningar inom psykologi, socialt arbete, samhällsvetenskap samt personal- och arbetsliv.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist 
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för socialt arbete

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Programansvarig

Socionomutbildning
Programansvarig: Charlotte Andoh-Appiah

Ämnen

Socialt arbete
Ämnesansvarig: Masoud Kamali

Fakultetsadministratör: Maria Sundberg

 

Turismvetenskap och geografi (TUG)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakta TUG-avdelningen

Avdelningschef:
Daniel Laven

Postadress:
TUG
831 25
Östersund

Besöksadress:
Kunskapens väg 1
Hus P, plan 2

TUGexp@miun.se

Ekonomifrågor

Andreas Larsson
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Benita Elofsson
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Sigrid Mattsson
Handläggare utbildning
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Lena Jörgensen
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Sandra Wåger
Forskningskommunikatör för ETOUR.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation för turism och destinationsutveckling.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Helene Nyman
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula samt administration av delpensioner.

Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik. 

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för turismvetenskap och geografi

Kontaktpersoner för våra program och ämnen

Turism och destinationsutveckling
Programansvarig : Anders Nordvall
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Magister/masterprogram
Magister/master i turismvetenskap
Programansvarig: Dimitri Ioannides
Fakultetsadministratör: Lena Jörgensen

Ämnen

Turismvetenskap
Ämnesföreträdare: Maria Lexhagen

Kulturgeografi och geografi:
Ämnesföreträdare: Dimitri Ioannides

 

Övriga kontaktpersoner

Studierektor: Rosemarie Ankre
Etourföreståndare: Dimitri Ioannides
Kontaktperson till samverkansavdelningen: Anders Nordvall
Kontaktperson till kommunikationsavdelningen: Anders Nordvall

Utbildningsvetenskap (UTV)

Avdelningens chef samt besöks- och postadress

Kontakt

Ekonomifrågor

Ann-Marie Högberg
Avdelningsekonom
Budget, prognos, bokslut, uppföljning, analys avdelningens utb. o
forskn. Projekt: ansökan, kalkyler, uppföljning o analys, rekvisitioner.
Konteringsfrågor.

Diana Svärd
Produktionsekonom
Elektronisk fakturahantering (EFH) - leverantörsfakturor.  Kontering
lev.fakturor kontofält 1-2. Kundfakturor inkl vidarefakturering av
utlägg för extern part.  Inbetalningar, Utbetalningar, Omföringar.

Forskningsfrågor

Maria Evans
Handläggare 
Frågor och beslut rörande RUF

Pontus Cavallie-Wase
Handläggare
Forskarutbildningsadministration, ex. Ladok

Katarina Rydén
Handläggare 
Forskningsadministration

Grundutbildningsfrågor

Eva Staffansson
Handläggare utbildning
Atlas, kursplaner, utbildningsplaner, utbud.

Anki Jansson
Handläggare utbildning  
Produktionsplanering, utbildningsprognoser, validering, uppföljning.

Gunilla Lindgren
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Sanna Jansson
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Susanne Ståhlberg
Fakultetsadministratör

Studieadministration.

Åsa Nyberg
Fakultetsadministratör
Studieadministration.

Kommunikationsfrågor

Anna Ossung
Kommunikatör för utbildningar inom utbildningsvetenskap.
Kommunikationsstöd inom studentrekrytering och utbildningsinformation.

Anders Mossing
Forskningskommunikatör – operativt kommunikationsstöd till forskare inom HUV som ej ingår i forskningscentrum.

Personalfrågor

Jenny Gärdlund
HR-specialist
Ger stöd till chefer i HR-frågor som arbetsrätt, lön- och avtalsfrågor, arbetsmiljö, rehabilitering, förhandling, rekrytering, kompetensförsörjning och ledarskap. 

Maud Magnusson
HR-administratör
Stöd och service till medarbetare och chefer i anställningsärenden, granskning av ärenden i Primula, publicering av annonser samt administration av delpensioner.


Jenny Smedman
Lönespecialist
Stöd till verksamheten inom frågor som anställningsvillkor- Villkorsavtalet, löneberäkning och löneutbetalningar, pensioner, egenrapportering och statistik.

Programansvariga, ämnesföreträdare och fakultetsadministratörer

Avdelningen för utbildningsvetenskap

Kontaktpersoner för våra program

Beteendevetenskapligt program
Programansvarig: Håkan Karlsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Grundlärare med inriktning arbete i grundskolan åk 4–6
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i förskoleklass & grundskolan åk 1-3
Programansvarig: Camilla Månsson Waldehagen
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Grundlärare med inriktning arbete i fritidshem
Programansvarig: Assar Hörnell 
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Förskollärare
Programansvarig: Catarina Arvidsson
Fakultetsadministratör: Susanne Ståhlberg

"Gamla" lärarutbildningen: Förskola, Grundskolans tidiga år, senare år och gymnasiet
Programansvarig: Anneli Hansson
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU)
Programansvarig: Lars Sandin
Fakultetsadministratör: Sanna Jansson

Magisterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Masterprogram i pedagogik
Programansvarig: Gunnar Augustsson
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Fristående kurser

Uppdragsutbildning och lärarlyft
Fakultetsadministratör: Åsa Nyberg

Fristående kurser på grundnivå
Fakultetsadministratör: Gunilla Lindgren

Fristående kurser på avancerad nivå
Fakultetsadministratör: Monica Nyholm

Internationella studenter inom UTV: Sanna Jansson

Ämnen

Bild
ÄmnesföreträdareAnnika Hellman

Samhällskunskap
Ämnesföreträdare:  Göran Bostedt

Pedagogik
ÄmnesföreträdareGitte Malm

99
147