Revidering av betygsskalor beslutad

Spara favorit 24 sep september 2019

Från och med vårterminen 2020 ges möjlighet att använda en tregradig betygsskala vid Mittuniversitetet.

Idag beslutade rektor om revidering av betygsskalor vid Mittuniversitetet, utifrån utbildningsrådets förslag. Beslutet öppnar upp för möjligheten att även använda en tregradig betygsskala. Tanken är att den tregradiga betygsskalan ska kunna tillämpas från och med vårterminen 2020.

För att utbildningar som önskar byta betygsskala ska kunna göra det redan inför våren har rektor beslutat att ge dispens till den 1 december för revidering av kursplan. Betygsskalan revideras då i samma revideringsomgång som litteratur och examinationsform.

Utbildningsrådet har även tagit fram en handläggningsordning för hur byte av betygsskala ska hanteras som beslutades i samband med rektorsbeslutet om dispens.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu