Påminnelse om krypteringsmöjlighet

Spara favorit 13 sep september 2019

Samtliga användare uppmanas att använda möjligheten att kryptera e-post som innehåller information som är sekretessbelagd eller integritetskänslig, och e-post med känsliga och/eller stora mängder personuppgifter.

På senvåren gick information ut om möjligheten att kryptera sina e-postmeddelanden.

Arbetsgruppen för dataskydd uppmanar samtliga användare att använda denna funktion när information skickas av följande slag:

  • Sekretessbelagd information oavsett om den rör personer eller annat
  • Känsliga personuppgifter (ex. hälsa, fackföreningstillhörighet, etnicitet m.m. – se sidan för personuppgiftshantering för mer information om detta)
  • Integritetskänslig information (ex rörande en persons ekonomiska förhållanden eller annan typiskt sett känslig information)
  • Stora mängder personuppgifter (ex årsvisa sammanställningar av studenter eller anställda).

Information om hur du praktiskt går till väga för att kryptera finns på sidorna om e-post under Servicetjänster/IT-tjänster. Det är fullt möjligt att skriva ämne, precis som vanligt förutsatt att ordet #kryptera finns med först i ämnesraden.

Frågor kring denna uppmaning ställs till arbetsgruppen för dataskydd genom juristfunktionen – Erika Tegström och Arne Wahlström.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu