Nytt system för att anmäla arbetsskada och tillbud

Spara favorit 12 sep september 2019

Rapportering av arbetsskada och tillbud är obligatorisk för medarbetare och studenter. Nu har Mittuniversitetet fått ett enklare verktyg för rapportering av skador och tillbud.

Fram till idag har denna rapportering sköts manuellt på papper. För att få en mer kvalitetssäkrad hantering av rapporteringar vid tillbud och arbetsskada, ska samtliga rapporteringar nu göras via ett webbaserat incidentrapporteringssystem som heter IA (Information om Arbetsmiljö).

IA är ett system som är framtaget av AFA-försäkring och ger stöd i det systematiska arbetsmiljö- och förbättringsarbetet.Vi kommer till en början använda IA vid händelserapporteringar som tillbud och olyckor. Efter hand kommer vi även att använda IA vid riskhantering, skyddsronder, analys och handlingsplaner.

Du kan välja att rapportera direkt på webben eller i din mobiltelefon genom att ladda ner IA som en app i din mobil.

Läs mer om IA-systemet samt länkar till systemet och instruktionsfilm

Läs mer om rapporteringar vid arbetsskada och tillbud

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu