Bli första hjälpare till psykisk hälsa

Spara favorit 12 sep september 2019

Lär dig att se tidiga tecken på psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa och agera. Studenthälsan utbildar både studenter och personal på Campus Östersund.

20-40 procent av befolkningen uppskattas lida av någon form av psykisk ohälsa, allt från lättare oro och ångest till allvarligare psykiska sjukdomar. Tidiga insatser till hjälp är av stor vikt. Studenthälsan vill därför utbilda både studenter och personal i syfte att öka kunskapen om psykisk ohälsa och hur du kan hjälpa någon i din närhet som mår dåligt.

Första hjälpen till psykisk hälsa (Mental Health First Aid, MHFA) handlar inte om att ställa diagnoser utan handlar om ökad kunskap och bemötande. Bakom utbildningsmaterialet och kursen står Karolinska institutet/NASP (Nationellt centrum för suicidforskning och prevention). Utbildningen omfattar 14 timmar och efter avslutad utbildning får deltagarna ett intyg som visar att man genomgått utbildningen till första hjälpare.

Kursen är uppdelad på två tillfällen och ges på Campus Östersund, max 20 deltagare.
Torsdag den 17/10 och Tisdag 22/10 kl. 8.00-16.30.

Anmälan till studenthälsan:
helena.soderberg@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu