Universitetet informerat om personuppgiftsincident

Spara favorit 14 aug augusti 2019

Mittuniversitetet har fått information om att Statens Servicecenter har haft ett obehörigt intrång i Primula, vårt och flera andra myndigheters lönehanteringssystem, som kan beröra nuvarande och tidigare anställda.

Information om detta har lämnats till Mittuniversitetet av leverantören Statens Servicecenter. Enligt uppgift från Statens servicecenter, SCC, ska en behörig användare från en annan myndighet ha gett sig själv tillgång till mer information än vad denne hade rätt till. Det ska inte ha skett någon förändring av information utan den ska enbart ha lästs. Vilka kunders information hos SCC som har tittats på är oklart och därför har SCC informerat samtliga kunder om det inträffade.
 
Mittuniversitetet kommer att göra en anmälan till Datainspektionen om det inträffade och ha fortsatta samtal med leverantören om vilka säkerhetsåtgärder man använt för att förhindra att något liknande kan hända igen.
 
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till Erika Tegström, universitetsjurist.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu