Sök bidrag för fortbildning utomlands

Spara favorit 13 sep september 2019

Personal har nu möjlighet att söka bidrag för att besöka ett europeiskt lärosäte, företag eller organisation i fortbildningssyfte.

Besöket ska främja internationalisering vid Mittuniversitetet och kan bestå av jobbskuggning, studiebesök, språkkurs, eller liknande, med relevans för de egna arbetsuppgifterna.  Dessutom innehåller EU-kommissionens nya agenda för högre utbildning särskilda prioriteringar på att öka utbildningens kvalitet.

Detta innebär att lärare och personal kan söka fortbildningsmedel även för besök där utvecklandet av nya pedagogiska metoder samt utveckling av kursplaner står i fokus.

Deadline 30/9 2019 för besök fram till 31/5 2020.

Mer info och hur du ansöker

 

De deltog i Erasmus Staff WeekUnder våren träffades 200 universitetsanställda från olika delar i Europa i Valencia under Erasmus Staff Week. På plats fanns också fem representanter från Mittuniversitetet. Temat för veckan var universitetsadministration.

Fakultetsadministratörerna Brita Åkerström (NMT), Britt Edlund (NMT), Maria Skoglund (HUV) samt bibliotekarierna Kerstin Mårtensson och Marlene Franzén berättar om sitt deltagande i Staff Week:
”Många som deltog jobbade med studentadministration på olika sätt, men även personal från ekonomiavdelningar, bibliotek, HR etcetera fanns med bland deltagarna. Det fanns alltså möjlighet till många intressanta utbyten av erfarenheter från hur det fungerar på högskolor och universitet runt om i Europa även om vi inte alltid hade samma befattningar. Veckan gick således mycket ut på nätverkande och att träffas. ”Human networking” och ”love and quality time” var ledorden för veckan.

Dagarna var uppdelade på så sätt att vid morgonsamlingen höll Claudio en kort information om ordningsregler, samlingspunkter och liknande. Därefter diskuterades i storgrupp allmänna ADM-teman som kunde beröra ”alla” oavsett arbetsuppgifter. Efter morgonsamlingen följde sessioner av jobbskuggning och ”training courses” där vi delades in i mindre grupper. ”Training courses” innebar att lära sig grundläggande spanska, öva på universitetsengelska eller diskutera praktiska och tillämpbara IT-frågor. Jobbskuggning innebar sessioner vid olika administrativa avdelningar inom universitetet såsom kommunikationsavdelningen, ekonomiavdelningen, studieadministration, HR etcetera.

Eftermiddagarna under denna Staff Week ägnades åt olika aktiviteter för att lära känna Valencia visuellt, genom smak, doft etcetera. Det innebar att vi, indelade i olika grupper med olika inriktning, tog oss ut i Valencia med omnejd tillsammans med en Valenciabo som visade oss just deras smultronställen. Det blev också ett sätt att lära känna sina meddeltagare på ett annat sätt och vi fick verkligen ta del av mycket som berörde arkitekturen, stadens historia, mat och kultur med mera. Även några gemensamma middagar ingick i programmet.”

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu