Lättare att söka ut e-postlistor

Spara favorit 16 aug augusti 2019

Funktionen för att söka ut studenternas e-postadresser har återinstallerats i studentportalen. Det finns även en lathund för hur du gör en utsökning.

Bakgrund

Efter att Mittuniversitetet uppgraderade till Ladok 3 har det skett förändringar i e-posthanteringen till studenter på kurs- och programnivå. Innan uppgraderingen fanns möjlighet att skicka e-post till alla studenter på program eller kurs via studentportalen till den miun-studentadress som varje student får. Uppgraderingen till Ladok 3 innebar att miun-studentadresser inte längre fanns tillgängliga i Ladok, där registreras den e-postadress som studenterna uppgett vid ansökan till kurs eller utbildning.

Många lärare har påpekat att de upplever det krångligt att söka ut adresserna ur Ladok samt att det många gånger inte går att härleda e-postadressen till studenten. Det har därför funnits önskemål om att återinföra möjligheten att söka ut studenternas e-postadresser i studentportalen. Funktionen har nu återinstallerats och du når den på https://portal.miun.se/group/student/e-postlista. Det finns möjlighet att välja att skicka både till de adresser som är inlagda i Ladok och till miun-studentadresserna.

Informera studenterna

Alla studenter aktiverar inte sina miun-studentadresser därför är det viktigt att de får tydlig information om att de behöver göra det för att kunna ta del av viktig information som de kan komma att få den vägen. Om de inte aktivt vill använda miun-adressen så kan de göra en inställning för att få all e-post vidarebefordrad till en egenvald e-postadress. De kommer att ligga anslag om det i studentportalen. Men det är bra om även du som är kursansvarig lärare påminner studenterna om detta. Lägg gärna en länk i kursrummet till informationen på studentwebben och ta upp det vid kursintroduktionen.

Information om hur man som student går tillväga för att vidarebefordra e-post som skickas till miun-adressen.

Lathund

Lathund för utsökning av e-postlista i studentportalenLyssna

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu