Treklöverns bedömargrupp för Kluster 11 har besökt Växjö

Spara favorit 3 jun juni 2019

I mitten av maj besökte Treklöverns bedömargrupp för svenska språket, svenska som andraspråk, litteraturvetenskap, kreativt skrivande, konst- och bildvetenskap, musikvetenskap och filmvetenskap Linnéuniversitetet och fakulteten för konst och humaniora.

– Under de här två dagarna hade vi många korta möten där vi pratade med studentrepresentanter, lärare och ledning för de olika ämnena vid lärosätena. Vi har tidigare under våren läst slumpvis utvalda uppsatser och ansvariga för respektive huvudområden har skrivit självvärderingar. De här intervjuerna kompletterade informationen på ett bra sätt, säger Jon Helgason, prefekt på institutionen för svenska språket och utvärderingsansvarig i Kluster 11. 

Nästa steg efter platsbesöket är att Treklöverns bedömargrupp kommer att påbörja arbetet med att skriva en rapport för respektive lärosäte och huvudområde. Rapporten kommer att innehålla rekommendationer och goda exempel.

– Det har varit otroligt lärorikt att få ta del av de olika ämnena som ingår i utvärderingen och det är mycket givande att mötas på det här sättet och reflektera och utvärdera det vi gör. Våra studentrepresentanter är mycket viktiga i det här arbetet och de har verkligen gjort ett jättebra jobb, säger Jon Helgason.

Bedömargruppen består av:

 • Nina Pilke, professor i svenska språket, direktör för Vasa universitets språkcenter (extern bedömare, ordförande i bedömargruppen)
 • Jon Helgason, docent i litteraturvetenskap, Linnéuniversitetet (utvärderingsansvarig)
 • Britt-Inger Johansson, professor i konstvetenskap, Uppsala universitet (extern bedömare)
 • Gunnar Ternhag, professor i musikvetenskap (extern bedömare)
 • Sven Anders Johansson, professor i litteraturvetenskap, Mittuniversitetet (biträdande utvärderingsansvarig)
 • Lars Gustav Andersson, professor i filmvetenskap, Lunds universitet, (extern bedömare),
 • Anna Forsberg, universitetslektor i litteraturvetenskap, Karlstad universitet (biträdande utvärderingsansvarig)
 • Sanna Ryberg, studeranderepresentant, Karlstad universitet
 • Christian Holmberg Sjölin, studeranderepresentant, Mittuniversitetet
 • Filip Hallbäck, studeranderepresentant,  Linnéuniversitetet
 • Kristina Wåhlin, projektledare, Lunds kommun (extern bedömare, arbetslivsrepresentant)

Treklövern – ett gemensamt utvärderingssystem

Ett gemensamt utvärderingssystem för att stärka utbildningskvaliteten infördes under 2016 vid Karlstads universitet, Linnéuniversitetet och Mittuniversitetet, kallat Treklövern. Syftet är att både kontrollera utbildningarnas kvalitet och bidra till kvalitetsutveckling.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu