Omflyttningar på Campus Östersund i sommar

Spara favorit 19 jun juni 2019

I samband med att de nya husen O och K tas i bruk den 15 aug så sker omflyttning av HUV-fakultetens kansli och institutioner utifrån den organisation som trädde i kraft den 1 jan. Även ULS och KOM ska flytta.

Hus K och P

OMV kommer att finns i byggnad K tillsammans med EJT som flyttar från hus P.

I EJT:s nuvarande lokaler i hus P kommer HUV-kansliet att lokaliseras.

PSO kommer att få en samlad lokalisering i hus P i samband med att vi lämnar hus L till gymnasiet.

HSV och HLV blir kvar i sina nuvarande lokaler i hus P.

Under sommaren kommer en del anpassningar att göras i hus P för att ge rätt förutsättningar för verksamheten som kommer att finnas där. Dessa ombyggnationer ska vara klar till den 15 augusti. 

Planering pågår av en invigning den 6 sep av de nya husen O och K, mer information kommer efter semestrarna.

Hus B

Även i hus B blir det förändringar, KOM flyttar två våningar ner till nuvarande HUV-kansliet och ULS kommer att flytta från hus A till hus B och de lokaler som KOM lämnar.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu