Välkommen till Rektors inspirationsdagar

Spara favorit 6 aug augusti 2019

De arrangeras i Östersund den 21 augusti och i Sundsvall den 22 augusti. Det blir en dag fylld med inspiration, seminarier och mingel på temat internationalisering. Anmäl dig senast 16 aug!

Klicka här för att komma till anmälningsformuläret för Rektors inspirationsdagar.

Program

Tema: Internationalisering

Moderatorer: Robert Pettersson i Östersund och Elin Rodin i Sundsvall.

Lokal: F214 i Östersund och N109 (Fälldinsalen) i Sundsvall.

13:00-13:15      Inledning med Anders Fällström, Rektor

13:20-13:40      Internationella kontakters betydelse för små forskargrupper

Som forskningsledare i en liten grupp är internationella kontakter viktiga, både för att skapa en bra forskarmiljö men också för den personliga utvecklingen. Under den här föreläsningen ska vi berätta hur vi med ett begränsat anslag genomförde ett 20-tal möten, konferenser, forskarutbildningskurser och exkursioner som sammanfört närmare ett 100-tal forskare och studenter i norra Europa. Mycket tack vare våra internationella kontakter.

Bege Jonsson, Professor NAT.

13:45-14:05      Från "jag är intresserad av andra kulturer" till "vill förändra människors livsvillkor globalt och lokalt"

Hur socionomprogrammet i Östersund arbetar mot marginalisering, exkludering, diskriminering och rasism genom sin internationella profilering i utbildning, praktik och forskning.

Angelika Kaffrell-Lindahl, lärare och internationell koordinator på socionomutbildningen, PSO.
Carina Thörn, lärare och ansvarig för den handledda, fältförlagda utbildningen på socionomutbildningen, PSO.

14:10-15:00      Mitt jobb som fotbollsledare på internationell nivå

Under sin karriär som fotbollstränare på internationell nivå har Lars Lagerbäck lett landslagen i Sverige, Nigeria, Island och Norge och arbetat med spelare från hela världen. Lars föreläsning kommer bland annat att handla om vikten av interkulturell kompetens för ledarskap på internationell nivå och vilka lärdomar en lång karriär som landslagstränare har gett.

Lars Lagerbäck, hedersdoktor vid Mittuniversitet och förbundskapten för Norges herrfotbollslandslag.

15:00-15:20 Fika

15:20-16:30 Seminarier med ALP-projekt (se nedan) 

16:30-18:00 Mingel 

Seminarier med ALP-projekt

  • Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga. Christer Hedlund. Ösd G1350, Svl M204.
  • EKO – Best Practice 2019–2021. Mikael Ward. Ösd G1350, Svl M204.
  • Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work. Åsa Tjulin. Ösd G1351, Svl M103.
  • Supported Education – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa. Maria Warne och Lotta Olsson (Ösd), Maria Warne och Ulf Andersson (Svl). Ösd G1351, Svl M103.
  • Samverkansportfolio – en molntjänst för att öka forskarnas fokus och för att vi ska förstå vår samverkan och internationalisering bättre. Mattias O'Nils. Ösd G3216, Svl M105.
  • Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare. Niklas Bolin (Ösd), Lars Nord (Svl). Ösd G3216, Svl M105.
  • Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling. Petter Stenmark, Marianne Olsson Lindberg. Ösd G1353, Svl M104.
  • Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning. Stefan Eriksson, Itai Danielski. Ösd G1353, Svl M104.
Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu