Rapport från styrelsemöte den 15-16 maj

Spara favorit 17 maj maj 2019

Universitetsstyrelsen har genomfört sitt årliga internat där seminarier har varvats med vanligt styrelsemöte. Denna gång besöktes Karlstads universitet.

Under den första dagen hölls ett seminarium med fokus dels på STRUTEN, dels på kollegialitet. Som bekant ska Mittuniversitetet innan sommaren lämna in ett remissvar på styr- och resursutredningen, den så kallade STRUTEN, som du kan höra mer om i senaste ledningspodden. Diskussioner om hur vi ska svara pågår i organisationen, bland annat i nämnder och råd, och denna diskussion syftade till att fånga in styrelsens tankar. Styrelsen var överens om att det ökade handlingsutrymme för varje lärosäte som STRUTEN föreslår är något positivt och även om det finns utmaningar med det så bör det bejakas. Det kommer troligen att kräva en tydligare profilering och en diskussion om vilket universitet vi ska vara. Det är dock viktigt att kvalitet ska vara i fokus. Det är ju oklart om alla förslag i utredningen kommer att bli verklighet, men oavsett anser styrelsen att remissvarsprocessen kan påverka hur vi på Mittuniversitetet gör och styr framåt, oavsett resultat från utredningen.

Mats Benner, professor på Lunds universitet och tillika ledamot i styrelsen, ledde en diskussion om ledning och kollegialitet. Vad skiljer linjeledning från ledning i kollegialitet och hur kan de mötas? Det var givande diskussioner där alla var överens om att det är viktigt med  en öppenhet och dialog mellan de två och att det finns respekt för varandras olika roller.

Det regelrätta styrelsemötet hölls dag två och beslut togs bl a om revisionsplan för det närmaste året. Mittuniversitetets nya internrevisor Caroline Wennersten, presenterade ett förslag till två områden som ska prioriteras under året i internrevisionsarbetet; lärosättets arbete med oegentligheter och systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket styrelsen godkände. I övrigt fastställdes revisionsberättelsen och riskhanteringsprocessen.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu