EU-valet granskas i Euroflections

Spara favorit 17 maj maj 2019

Om drygt en vecka är det val till EU:s parlament. Mittuniversitetets forskningscentrum DEMICOM lanserar nu projektet Euroflections där närmare 80 forskare samarbetar för att ge analyser och reflektioner kring EU-valet.

I samband med det svenska valet 2018 ledde DEMICOM ett samarbete där svenska forskare en vecka efter valet granskade och kommenterade valet i rapporten Snabbtänkt. Projektet blev mycket lyckat och fick stort genomslag i medierna både nationellt och internationellt. Med samma upplägg medverkar nu 80 forskare, verksamma vid ett 50-tal lärosäten runtom i Europa, i det unika samarbetet Euroflections som ska utmynna i en omfattande rapport 18 dagar efter EU-valet.

- Euroflections är ett unikt samarbete och att DEMICOM driver projektet gör oss mer välkända bland våra forskarkollegor i Europa, säger Lars Nord. Det ger oss forskare en bra chans att knyta ny internationella kontakter för framtida samarbeten.

Redaktörer för rapporten är Lars Nord, Marie Grusell, Niklas Bolin och Kajsa Falasca. Rapporten, som kommer att finnas fritt tillgänglig på webben, presenteras vid ett seminarium i Stockholm 13 juni.

Projektet finansieras av ALP-medel för att utveckla den metod som används. Målet är bland annat att undersöka hur samma metod kan användas inom fler forskningsfält.

Mer information hittar du på projektets webb euroflections.se.
Information om Snabbtänkt hittar du här.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu