Ceremonitider för vårterminens Avslutningshögtider

Spara favorit 9 maj maj 2019

Vårterminens Avslutningshögtider går av stapeln den 5 juni. I Sundsvall sker firandet i Gustav Adolfs kyrka och i Östersund i Stora kyrkan. Nu är ceremonitiderna för dagen satta och utbildningarna fördelade på dem. Se programmet för Avslutningshögtiderna här.

Sundsvall, 5 juni 2019, Gustav Adolfs kyrka


Kl. 09.30-11.00

Ekonomprogram
Magisterprogram i Företagsekonomi: Marknadsföring och Management
Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning och Revision
Magisterprogram i Statsvetenskap
Samhällsvetarprogrammet
Sjuksköterskeutbildningen

Kl. 12.30-14.00

Beteendevetenskapligt program
Förskollärare
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3
Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6

Kl. 14.30-16.00

Civilingenjör i industriell ekonomi
Energiingejör
Grafisk design & kommunikation
Industridesign
Informations- och PR-programmet
Journalistprogrammet
Internationella program:
Computer Engineering
Master programme in Business Administration, Marketing and Management

Östersund, 5 juni 2019, Stora kyrkan


Kl. 09.30-11.00

Ekoentreprenör för hållbar utveckling
Ekoingenjör
Förvaltningsjuridiska programmet
Internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling
Personal- och arbetslivsprogrammet
Psykologprogrammet
Internationella program:
International Master's Programme in Ecotechnology and Sustainable Development
Master programme in Business Administration, Marketing and Management
Master by Research in Mechanical Engineering - Sports Technology

Kl. 12.30-14.00

Ekonomprogram
Socionomprogrammet

Kl. 14.30-16.00

Byggingenjör Hållbart byggande
Idrottsvetenskapligt program
Magisterprogram i Företagsekonomi: Redovisning och Revision
Magisterprogram i kvalitets- och ledarskapsutveckling
Maskingenjör - produktutveckling
Programmet för Hälsa och Rehabilitering i arbetslivet
Risk- och krishanteringsprogrammet
Sportteknologi - maskiningejör inom innovativ produktutveckling
Turism och destinationsutveckling

Har du någon fråga angående Avslutningshögtiderna vänligen kontakta event@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu