Två nya tjänster som koordinator för hållbar utveckling

Spara favorit 15 apr april 2019

Nu finns det två nya tjänster att söka som hållbarhetskoordinatorer, en i Östersund och en i Sundsvall.

I tjänsterna som hållbarhetskoordinatorer ingår att stärka universitetets arbete kring hållbar utveckling samt att uppfylla ambitionerna i Mittuniversitetets strategi 2019-2023. I den framgår att utbildning och forskning konsekvent ska orienteras mot att bygga ett resurssnålt, jämlikt, jämställt och hållbart samhälle.

Som koordinator ska du alltså driva, utveckla samt arbeta för att integrera hållbar utveckling för all verksamhet inom Mittuniversitetet. Du ska arbeta proaktivt och inspirerande och genomföra kompetensutvecklande insatser.

Tjänsterna ryms inom ett projekt som löper över en treårsperiod med start i augusti 2019, till och med jul 2022. Är det något för dig? Mer information hittar du i länkarna nedan. 

Koodinator för hållbar utveckling i Sundsvall
Koordinator för hållbar utveckling i Östersund

Hör mer om de nya hållbarhetskoordinatorerna i senaste ledningspodden

 

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu