International Relations Office presenterade digitaliseringsarbete inom Erasmus+ programmet

Spara favorit 10 apr april 2019
Lilja Persson och Maria Fredlund på International Relations Office under besöket på UHR.

Universitets & Högskolerådet anordnade den 5/4 ett tematiskt seminarium om digitalisering av Erasmus+ programmet. Under dagen, som innehöll både information och workshops, sammanfattades bland annat vilka steg som tagits i digitaliseringsarbetet så här långt. Två av de lärosäten som har påbörjat arbetet, Lunds Universitet och Mittuniversitetet, var inbjudna att presentera sina lärosätens arbete och perspektiv. Handläggare på International Relations Office, Maria Fredlund och Lilja Persson, som arbetar med implementering av verktygen för in- och utresande mobilitet var på plats och presenterade arbetet.
-På Mittuniversitetet har vi kunnat påbörja införandet av de digitala verktygen som en del av det löpande arbetet. Målen som finns inom både internationalisering och digitalisering i strategin gav oss stödet att komma igång snabbt. Dessutom har vi nära samarbeten med kontaktpersonerna på institutionerna som arbetar med mobilitet, så förutsättningarna för införandet av de nya digitala verktygen är väldigt goda hos oss på Mittuniversitetet, sammanfattar handläggarna på International Relations Office.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu