Arbete med anpassning av digitala stödsystem färdigt

Spara favorit 17 apr april 2019

Den omorganisation av Mittuniversitetets struktur som beslutades 2018 innebar att en del anpassningar av de digitala stödsystemen måste göras. Förändringarna är nu genomförda.

Organisationsförändringen gällde både HUV:s nya organisationsstruktur och  förvaltningens omorganisation. Förändringarna innebar bland annat att ett omfattande arbete inleddes med att anpassa de digitala stödsystemen.  Nu är arbetet färdigt och alla system är anpassade till den nya strukturen.

Den sida på medarbetarportalen som funnits för att visa omfattning och status i arbetet kommer fortsatt att användas inför kommande förändringar av organisationen.

Har du frågor eller kommentarer kring arbetet med stödsystemen är du välkommen att kontakta Eva Rodin Svantesson.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu