Ann-Catrine invald i Kungliga Gustav Adolfs Akademien

Spara favorit 2 apr april 2019

Ann-Catrine Edlund, professor i svenska språket vid Mittuniversitetet, har blivit invald i Kungl. Gustav Adolfs Akademien, som främjar forskning inom svensk folkkultur. – Det känns väldigt kul att få tillgång till ännu en vetenskaplig arena där man kan diskutera vetenskapliga rön, säger hon.

Ann-Catrine Edlund har som professor i svenska språk riktat in sig på etnografiskt orienterad lingvistik, vilket har gjort att hennes engagemang och kunskap kring svensk folkkultur väl matchar det som efterfrågas för en ledamot i Kungl Gustaf Adolfs Akademien. Med sin avhandling ”Sälen och jägaren. De bottniska jägarnas begreppssystem för säl ur ett kognitivt perspektiv”, tog hon ett teoretiskt grepp som placerade avhandlingen i gränslandet mellan språkforskning och etnologi.

Vykort och sociala medier
I sitt arbete med avhandlingen stötte Ann-Catrine Edlund också på dagboksanteckningar från två olika kvinnor, en piga i Västerbotten inland och en kvinna i Norrbottens kustland som försörjde sig genom att väva på vintern och fiska på sommaren. Det ledde så småningom till monografin ”Ett rum för dagen. En studie av två kvinnors dagboksskrivande i norrlängds jordbruksmiljö”. Det vardagliga användandet av skriftspråket har fortsatt att fascinera henne, senast i ett pågående projekt där hon tar sig an vykort från början av 1900-talet. Vid den tiden skickade nämligen folk vykort frekvent till varandra med små meddelanden.
 Det var en vardaglig skriftpraktik liknande den som idag har tagits över av de sociala medierna, ett slags skrivande och läsande i vardagen som inte var formaliserat.

Ser fram emot arbetet
När Ann-Catrine Edlund nu påbörjar sitt arbete inom akademien ser hon fram emot att få vara med att främja den här typen av forskning inom folkkultur. Som ledamot kommer hon bland annat att se till så att andra får stöd för sin forskning genom stipendier och publiceringsstöd.
 Jag ser verkligen fram emot det, det känns angeläget för mig, säger hon.


Fakta: Kungl Gustav Adolfs Akademien
Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur grundades den 6 november 1932. Akademien sammanträder sex gånger om året.
Enligt sina stadgar ska Akademien fullgöra sin uppgift att främja forskning om svensk folkkultur genom att i sina handlingar och tidskrifter offentliggöra forskningsrön, initiera och understödja vetenskapliga undersökningar, anordna föredrag, symposier och exkursioner samt genom stipendier och belöningar stimulera vetenskaplig verksamhet.

Gustav II Adolfs namn är fäst vid akademien på grund av det berömda memorial för antikvarier och hävdasökare som kungen utfärdade den 20 maj 1630. Det uppmanade till inventering av allt som landet kunde erbjuda till kunskap om det förflutna: fornminnen och handskrifter, seder, sägner och visor, ord och namn. Det kan sägas vara vårt första program för folklivsforskning.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu