Zoom-projektet avslutat

Spara favorit 13 mar mars 2019

Projektet som jobbat med införandet av Zoom som e-mötesverktyg är nu avslutat och övergår i ordinarie verksamhet med INFRA som systemägare.

Projektledningen har gjort en överlämning till Helena Wallskog, avdelningschef på INFRA.

Det som återstår från projektet är att slutföra migreringen av filmer från Adobe Connect till Zoom. Ett arbete som kommer att slutföras inom ett par veckor.

I planen för vidare utveckling av systemet ingår bland annat integration mot Kaltura, Moodle, Kalender (Office365) och Teams samt vidareutveckling av information, support och incidenthantering.  

Stöd och vägledning om Zoom finns på sidan miun.se/personal/zoom. Vid behov av ytterligare support kontaktar du IT-helpdesk precis som under införande-perioden.    

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu