XLNT Travel vår nya resebyrå

Spara favorit 27 mar mars 2019

Från den 1 april ska du kontakta Mittuniversitetets nya resebyrå XLNT Travel för dina resebokningar.

Telefon: 010-25 25 605

E-post: universitet@xlnttravel.se

Varför byter Mittuniversitetets resebyrå?

Statliga myndigheter måste regelbundet genomföra upphandlingar. Sedan 2016 finns ett ramavtal för resebyråer. Mittuniversitetet har nu genomfört en förnyad konkurrensutsättning tillsammans med Umeå Universitetet. Avtalstiden är max fyra år, därefter blir det återigen en översyn. På avropa.se kan du se vilka resebyråer som statliga myndigheter avropar.

Samarbete mellan Umeå universitet och Mittuniversitetet

Det tecknade ramavtalet med XLNT Travel har skett i samarbete med Umeå universitet som har varit kund hos XLNT de senaste fyra åren. De kommer nu att förlänga avtalet med ytterligare fyra år. För Mittuniversitetet innebär det nyligen tecknade ramavtalet ett byte av resebyrå, från BCD till XLNT Travel. Bakgrunden till samarbetet är dels att våra två lärosätena ligger i fas gällande avtalstid, dels att det finns ett ramavtal i grunden som ger myndigheter samma utgångspunkt. Målet har varit att nå enkelhet och samverkan mellan lärosätena. XLNT Travel ombesörjer även service till Malmö universitet, dock med eget avtal med XLNT Travel.

Har du redan bokat dina kommande resor på BCD?

Då ska dessa ligga kvar som bokade på BCD. Resebyrån kommer att fasas ut successivt. Om du exv. har resor inbokade för hela året, så kan de ligga kvar.

Hur gör jag om jag måste göra ombokningar på redan bokade biljetter hos BCD?

Ska du göra ändring hos BCD och din biljett är återbetalningsbar, då kan du avboka hos BCD och istället boka ny biljett hos XLNT Travel. Det går tyvärr inte att överföra bokningar mellan de två resebyråerna.

När kan jag kontakta XLNT Travel?

Från och med den 1 april kan du kontakta XLNT Travel via personlig service, dvs. telefon och e-post.

Kan jag boka i ett självbokningssystem?

I maj driftsätts ett självbokningssystem, mer information om detta kommer. Fram till dess kontaktar du XLNT Travel via personlig service, dvs. telefon och e-post

Under vecka 19 kommer du som anställd på Mittuniversitetet att bjudas in till webinar där du får mer information om självbokningssystemet. Vid behov kommer ytterligare webinarer att erbjudas. Syftet är att förenkla för dig som användare.

Din resenärsprofil hos XLNT Travel

Vissa uppgifter i din resenärsprofil som finns hos BCD har överförts till XLNT. Dessa är grunduppgifter såsom namn, personnummer, kontaktuppgifter, hemadress. Utöver detta överförs även användarnamn och kostnadsställe.

Däremot överförs av säkerhetsskäl inte uppgifter såsom betalkortsnummer, passnummer, visumnummer e. dyl. mellan resebyråerna. Detta måste du återigen registrera vid din kommande bokning.

Vid din nästa bokning ber vi dig att kontrollera och komplettera nedanstående uppgifter:
- kostnadsstället: ex 5005
- användarnamn: ex SIVKAR (numera obligatoriskt)
- ev betalkortnummer
- ev SJ prio nummer
- ev passnummer etc.

Hur uppdaterar jag mina personliga uppgifter i resenärsprofilen

Från och med den 1 april kan du göra det när du bokar din resa via personlig service, dvs. telefon och e-post.
I maj kan du göra det själv i resenärsprofilen som finns i självbokningssystemet.

Hållbarhet inom Mittuniversitetet

Genom att mötas resfritt bidrar du Mittuniversitetets hållbara utveckling, bl. a. minskad miljöpåverkan och ekonomiska besparingar. I så stor utsträckning som möjligt ska resor ersättas av resefria alternativ, såsom webb, video- eller telefonkonferenser.

Säkert resande

När du bokar via resebyrån har Mittuniversitetet som din arbetsgivare möjlighet att sätta in rätt resurser om någon form av akut situation uppstår under din tjänsteresa

Grupper och konferenser

Förutom individuella tjänsteresor kan XLNT Travel också stödja i samband med gruppresor och konferensarrangemang i Mittuniversitetets närområde, på annan ort i Sverige eller världen. XLNT följer bl. a. gällande ramavtal.

Mer information och besök av XLNT  

XLNT Travel presenterar gärna sin verksamhet och svarar på eventuella frågor vid personalmöten/gruppmöten. De kan antingen medverka genom att komma på fysiskt besök eller genom att delta via skype. Kontakta dem via 010-25 25 605 om du är intresserad av att boka in dem på ett möte.

XLNT Travel finns representerad i Sverige med kontor mellan Umeå och Malmö.
Du finner även information och kontaktuppgifter på resehemsidan.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu