PAN-ärende avgjort

Spara favorit 5 mar mars 2019

Personalansvarsnämnden (PAN) har beslutat att rikta en varning mot en anställd som en annan anställd riktat grova anklagelser emot.

Enligt PAN har den nu varnade anställde åsidosatt sina skyldigheter som handledare.


Med hänsyn till de inblandades integritet går vi inte in på detaljer i ärendet. Berörd institution är informerad.

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu