Nytt ägardirektiv för MIUN Holding

Spara favorit 28 mar mars 2019

Mittuniversitetets styrelse har beslutat om nytt ägardirektiv för MIUN Holding.

Beslutet innebär att dotterbolaget MIUN Bridges avvecklas och att dotterbolaget Peak Region AB avyttras. Beslutet ligger i linje med synpunkterna i Riksrevisionens genomlysning av verksamheten tidigare i år, som visade att dessa två bolags verksamhet inte överensstämmer med regeringens riktlinjer för holdingbolag.

MIUN Bridges skapades för att hantera uppdragsutbildningar inom Korta vägen (syftar till att underlätta för utlandsfödda akademiker). Denna verksamhet förs nu tillbaka till Mittuniversitetet.

Peak Region köptes av MIUN Holding för ca ett år sedan. Syftet med Peak Region är att stötta innovations- och näringslivsutveckling i Jämtlands län. Även om Mittuniversitetet fortsättningsvis inte kan äga Peak Region så kommer samverkan med region, kommuner och näringsliv att fortsätta, men i en annan form. På vilket sätt kommer att diskuteras mellan nuvarande ägare under den närmaste tiden.

Efter Riksrevisionens granskning tillsatte Mittuniversitetet en egen utredning för att djupare genomlysa verksamheten. Utifrån det som framkommit i dessa båda granskningar har nu universitetets styrelse fattat beslut om olika åtgärder. Ägardirektiven anpassas nu fullt ut till regeringens riktlinjer och den beslutade bolagsordningen. Mittuniversitetet inrättar också en funktion för ägarkontroll och ser över de ekonomiska förhållandena mellan holdingbolaget och universitetet samt presenterar förslag till ny styrelse och ledning för holdingbolaget. MIUN Holdings uppdrag blir nu att kommersialisera forskning och kunskaper framtagna inom universitetet och göra dem tillgängliga för samhället.

Beslutet har också kommunicerats i ett pressmeddelande.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu