Mittuniversitetet har fått sina första meriterade lärare

Spara favorit 1 mar mars 2019

Under 2018 genomfördes en pilot för Mittuniversitets pedagogiska meriteringssystem. Nu har ansökningsprocessen avslutats och fakultetsnämnderna har beslutat att utnämna åtta erfarna och duktiga medarbetare till meriterade lärare.

De utnämnda lärarna inom HUV är Rosemarie Ankre, Heléne Dahlqvist, Marcia Håkansson Lindqvist och Åsa Tjulin. Inom NMT heter de meriterade lärarna Sebastian Bader, Karina Göransson, Ulf Jennehag och Erik Öberg. 

Samtliga lärare inom piloten som lämnade in ansökan blev rekommenderade av sakkunniga att bli meriterade, så utfallet för piloten var väldigt positivt. De kommer att uppmärksammas vid årshögtiden nästa höst. 

Heléne Dahlqvist, programansvarig för folkhälsovetenskapliga programmet, är en av de som blivit utnämnd till meriterad lärare.   
– Det känns inspirerande och nu finns det ett tydligare mål för att gå vidare i min pedagogiska utveckling. Vad det betyder yrkesmässigt är för tidigt att säga men jag hoppas att man kommer använda vårt engagemang och pedagogiska intresse för att utveckla pedagogiken, säger Heléne Dahlqvist.

Syftet med meriteringsmodellen är att bidra till ökad kvalitet i utbildningen genom att stimulera lärare att utveckla sin pedagogiska kompetens samt uppmuntra institutioner att skapa goda förutsättningar för pedagogisk utveckling för hela lärosätet. Processen ger läraren möjligheter att utveckla sin lärarroll, både individuellt och i grupp. Utnämning innebär även en lönehöjning för läraren.

Nästa ansökningsomgång och informationsträff

Pilotomgången har utvärderats av Åsa Ryegård (Mälardalen högskola) och utifrån hennes rekommendationer görs nu en revidering av meriteringsmodellen. Nästa ansökningsomgång har deadline den 20 oktober.

12 mars klockan 13:15 hålls en informationsträff om meriteringssystemet både på Campus Sundsvall och Campus Östersund. 

Utlysning och mer information om pedagogisk meritering

Informationsträff om pedagogisk meritering

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu