Medarbetarundersökningens resultat klart

Spara favorit 29 mar mars 2019

Det är nu levererat till alla prefekter/ chefer som ansvarar för att informera om resultatet på LSG samt bjuda in sina medarbetare till dialog och genomgång.

I samband med detta tar prefekt/chef och medarbetare tillsammans fram en handlingsplan med aktiviteter för att utveckla och stärka några utvalda områden.

Ledningen kommer att analysera och reflektera ytterligare över resultaten och identifiera behov av insatser på övergripande nivå.  Det övergripande resultatet för Mittuniversitetet kommer även att samverkas på CSG.

Arbetet med resultatet startar nu och pågår fram till sommaren, till hösten görs eventuella uppföljningsmätningar.

Bakgrund och mer information om genomförandet av medarbetarundersökningen samt övergripande resultat

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu