Nya mallar för medarbetarsamtal

Spara favorit 11 feb februari 2019

På önskemål från både chefer och medarbetare har de befintliga mallarna förenklats för att underlätta samtalen. De nya lönekriterierna har också skapat behov av förändring av mallarna.

Stödsamtalsmallarna finns nu i tre versioner, för forskare/lärare, för chefer med personalansvar och för TA-personal. Inför ditt samtal väljer du den mall som passar ditt område när du förbereder dig och genomför ditt samtal. Ett material att tänka på Före, Under och Efter samtalet finns också framtaget för stöd. 

Stödmall för medarbetarsamtal berör bland annat frågeområden såsom arbetsmiljö, lika villkor, måluppfyllelse samt de individuella lönekriterierna. I materialet finns även frågor kopplat till din lön. Både du och din prefekt/chef ansvarar för att anteckna under ert samtal. De utvecklingsåtgärder som ni kommer överens om skrivs ner i den individuella utvecklingsplanen som finns i stödmaterialet.

De nya mallarna hittar du bl a under Personalfrågor/Personalinformation A–Ö

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu