Inbjudan till ledarutveckling om genus, mångfald och makt

Spara favorit 18 feb februari 2019

Programmet startar i augusti och är en del av Mittuniversitetets ledarutbildningar. Det vänder sig till samtliga chefer, forskningsledare, eller andra som har ett arbetsledande uppdrag.

Mittuniversitetet fortsätter arbetet för en ökad medvetenhet kring genus, lika villkor samt normer och värderingar och dess betydelse för att långsiktigt bygga en kultur som utvecklar såväl individer som Mittuniversitetet som helhet

Därför inbjuder vi till en ny omgång av vårt ledarutvecklingsprogram som tar en bred ansats kring genus, mångfald och makt samt med en stark betoning på verksamhetsutvecklingsperspektivet.

Utbildningen ska öka deltagarnas kunskap kring hur mångfald, makt och genus kan påverka verksamheten såväl positivt som negativt samt ges verktyg som går att använda praktiskt i det egna utvecklingsarbetet.

Programmet omfattar totalt 6 kursdagar med start den 14 augusti 2019 och avslutning i februari 2020.

Anmäl dig senast 5 april till niklas.bergman@miun.se

Mer information kring utbildningen hittar du här

Hjärtligt välkomna!

Anders Fällström, rektor
Victoria Sjöbom, HR-chef
Niklas Bergman, lika villkorhandläggare

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu