Klart med förlängning av projektet Eventservice

Spara favorit 3 okt oktober 2019
Inom eventfunktionen jobbar personal från KOM och INFRA.

Projektet förlängs till den 31 december 2020. Det har rektor Anders Fällström beslutat.

Vid halvårsskiftet 2018 startade KOM och SUSS ett pilotprojekt med en eventfunktion vars syfte är att arbeta med eventstöd inom utbildnings- och studentkommunikation, universitetsövergripande evenemang samt stöd till verksamhetens evenemang, till exempel forskningskonferenser. Förslaget till en eventfunktion kom efter en utredning 2016-2017 som såg över verksamhetens behov av stöd för konferenser och evenemang.

Projektet behöver förlängas dels därför att de betalningsmöjligheter som behövs för en fungerande eventfunktion inte finns på plats ännu, dels för efterfrågan på eventstöd varit så hög att rutiner, mallar och finansieringsmodeller inte har hunnit tagits fram.

Tanken är att eventfunktionen när den övergår till ordinarie verksamhet ska ge stöd till större, komplexa evenemang med många deltagare och föreläsare, som är av betydelse för Mittuniversitetet som helhet.

- Att arrangera events är resurskrävande med många detaljer att hålla koll på, och för att verksamheten ska kunna arrangera fler forskarkonferenser och andra viktiga mötesarenor behövs ett professionellt stöd, säger Kicki Strandh, chef på kommunikationsavdelningen.

Förutom stöd till evenemang ingår även studentambassadörverksamheten; rekrytering, utbildning, löpande anställningar och administration i eventfunktionen.    

Förfrågningar kommer in löpande till eventfunktionen och som det ser ut nu är därför våren 2020 fullbokad, men konferenser som genomförs som tidigast hösten 2020 finns det möjlighet att få hjälp med. Skicka in en förfrågan till event@miun.se.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu