Ny design på miun.se i sommar

Spara favorit 15 jan januari 2019

Vi kommer under våren-sommaren 2019 byta design på miun.se

Varför gör vi detta?

Nuläge

Användarundersökningar visar att besökare upplever vår webbplats som föråldrad och omodern. Grundutförandet av dagens miun.se är ifrån 2013 och vissa mindre anpassningar har gjorts genom åren. Detta gör att vi idag har ett arv med oss från lång tid tillbaka gällande hur gränssnitten är byggda, vilket i sin tur innebär vissa begränsningar i förvaltningsarbetet. 

Under åren har dessutom behoven förändrats och idag finns medarbetarportal och diverse delwebbar inkluderade i lösningen. Inom kort kommer dessutom studentportalen inkluderas.  Studentportalen är ett eget projekt som inte kommer att vara klart i juni när den nya designen lanseras.

Syfte och mål 

Syftet med projektet är att ta fram en design för vår webbplattform (miun,se, medarbetarportal, studentportal) som är modern och som underlättar för besökaren att lösa sin uppgift och som samtidigt ska skapa en känsla för vad Mittuniversitetet är, d v s vara varumärkesbyggande. Vår webb är både en marknadsföringskanal och ett arbetsverktyg och designen behöver ta höjd för båda dessa syften.
Läs hela uppdragsbeskrivningenLyssna

Tidsplan

  • Januari – februari: göra skisser, visa upp den nya desigen och menyn och samla in synpunkter på skisserna.
  • Februari – maj: bygga den nya designen i vår testmiljö
  • Juni: lansera den nya designen efter termins slut.

 

Här kan du följa arbetet, se skisser och ge synpunkter. Testa gärna den nya menyn och kolla in de nya sidorna.

Vill du ha en visning av skisserna där vi berättar mer om upplägget eller om du har några synpunkter på designen. Kontakta Bengt.Nilsson@miun.se

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu