Nu byter vi till Zoom!

Spara favorit 21 jan januari 2019

I och med vårterminsstarten byter vi e-mötesverktyg från Adobe Connect till Zoom. För info och vägledning se miun.se/personal/zoom.

Stöd

För dig som ska använda Zoom finns sedan början av december en informationssida här i medarbetarportalen med instruktionsfilmer och FAQ, miun.se/personal/zoom. Information för studenter finns på miun.se/student/zoom. Det finns även drop in-möten för de lärare som har frågor eller känner sig osäkra med Zoom, se kalendariet här i medarbetarportalen! Ytterligare vägar till stöd är att vända sig till personer som ingår i Zoom-projektets referensgrupp eller haft uppdrag som verksamhetsspecialister.

Förebygga och hantera störningar

Det här kan du som är lärare göra för att förebygga och hantera eventuella störningar:

  • Informera dina studenter att vänta in uppkopplingen, även om det ”snurrar”. Att kliva in och ur (dvs. att klicka på länken fler gånger) ökar bara belastningen ytterligare.
  • Bestäm på förhand hur du kommer att meddela studenterna om det uppstår svårigheter i att genomföra en lektion på bestämd tid. Lärosätet föreslår att Moodle är det primära kommunikationsverktyget ut mot studenterna och att era studenter ska kommunicera med er via Moodle om tekniken strular. Om ni använder något annat verktyg, måste studenterna få veta det i förhand.
  • Support och felanmälningar hanteras av IT-helpdesk, anmäl via Serviceportalen om ärendet inte är akut.

Utfasningen av Adobe Connect

Vad gäller nedstängningen av Adobe Connect så har styrgruppen för Zoom beslutat att all undervisning som använder e-mötestjänst ska använda Zoom efter den 21 januari 2019. Inspelningsfunktionaliteten i Adobe Connect stängs ner tio dagar senare, dvs. den 31 januari. Inloggning till tjänsten Sunet Connect via Swamid stängs den 31 augusti 2019. Inspelat material är tillgängligt fram till 31 januari 2021 då tjänsten avslutas helt.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu