Angående beslut om personlarm

Spara favorit 8 jan januari 2019

Mot bakgrund av de senaste dagarnas rapportering i media kring beslutet att ge rektor, prorektor och ytterligare en anställd personlarm görs följande förtydliganden:

  • Beslutet fattades hösten 2018 och bedömdes då vara en nödvändig åtgärd. Inget har sedan inträffat som förändrat situationen varför personlarmen finns kvar.
  • Det finns ingen generell hotbild mot universitetet eller mot andra personer. Det som framkommit i utredningen är att den anmälde professorn bl. a. har sagt att hen har kontakt med två personer som sagt att de skulle utföra hotfulla handlingar om hen bad dem. Det finns dock inget påstående om att hen sagt att hen avser att be dem att göra det.
  • Under januari fattas beslut om nästa steg i det aktuella personalärendet och universitetsledningen kommer att informera internt och externt när något ytterligare sker i detta ärende.
  • Den utredning som lämnats till Statens ansvarsnämnd är offentlig och därmed tillgänglig för media men av hänsyn till samtliga berörda är ledningen sparsam med kommentarer kring detaljer. 
  • I den mån någon anställd möts av frågor eller funderingar så kan ovanstående information utgöra ett stöd. 

Läs mer i denna artikel som publicerades strax innan jul.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu