Närmare 9 miljoner till alp-projekt

Spara favorit 20 sep september 2018

Det är nu beslutat att tolv av de 37 ansökningar som inkommit om allmänna lärosätesprojektmedel (alp) beviljas medel från och med 2019.

En arbetsgrupp bestående av universitetsstrateg Anna-Lena Perdahl (ordf), prorektor Eva Dannetun, prorektor Mats Tinnsten, rektor Anders Fällström, vice ordförande Studentkåren i Sundsvall Caroline Vendle och ordförande Studentkåren i Östersund Linus Theorell har nu gått igenom alla ansökningar. De har i beredningen utgått ifrån att projekten ska vara nyskapande, uppskalningsbara och på sikt kunna gynna hela universitetets utveckling, samt att de inte naturligt ska kunna anses vara finansierade av en fakultet eller en avdelning

– Det har varit inspirerande att gå igenom alla ansökningar och en grannlaga uppgift att värdera och prioritera dem utifrån de fastställda kriterierna, eftersom alla, även de som får avslag, innehåller mycket inspirerande idéer för utveckling av vår verksamhet, kommenterar Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg, som beslutat om fördelningen av alp-medlen.

De projekt som beviljats medel rör så väl forskning och utbildning som samverkan och administration och hälften av dem är fleråriga projekt. Ekonomiskt tilldelas projekten totalt 8,726 mkr för 2019. De har en spännvidd från 346 000 kr för ett ettårigt projekt om ”Supported Education” upp till 1, 820 mkr för ett tvåårigt projekt om utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsutbyte. 

–  Till våren 2019 kommer en ny ansökningsomgång att utlysas och då hoppas vi på att minst lika många goda utvecklingsidéer ska komma in som det gjorde i år, säger Anna-Lena.

Följande projekt har beviljats medel

 • Kursplan 2.0 – Så når vi hög kvalitet i våra kursplaner (Fakultetskanslierna)
 • Virtuella skrivbord för distansstudenter/Molntjänster för distansundervisning (EHB)
 • Snabbtänkt – Aktuella reflektioner från ledande forskare (MKV/Demicom)
 • Samverkan mellan Miun labb-miljöer (SHV/RCR)
 • DIGIFLEX: Digital och flexibel uppdragsutbildning (MKV)
 • Systematiska ständiga förbättringar – ett lärosätesprojekt för att stärka Mittuniversitetets utvecklingsförmåga (KMT)
 • Utveckling av ett verktyg för systematisk kursutveckling (KMT)
 • FOKUS ELIT (EVJ)
 • Utveckling av intern och internationell samverkan och kunskapsbyte genom en pilotstudie av den internationella onelinekursen – What is fair? International perspectives on equity in health and work (HLV) 
 • Samverkansportfolio (EKS)
 • EKO – Best Practice 2019–2021 (EKO)
 • ”Supported Education” – en förstudie om en metod för ökade möjligheter för studenter att fullfölja sina studier trots psykisk ohälsa (HLV) 

Tidigare information om alp

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu