Mötesplats Campus

Spara favorit 16 okt oktober 2018

Mötesplats Campus anordnas den 10 oktober i Sundsvall samt den 18 oktober i Östersund. Detta är ett evenemang där företag och studenter har möjligheten att bygga relationer och skapa kontakter inför arbetslivet.

Det är av stor vikt att du som lärare uppmanar dina studenter att delta.

Även om eventen inte är obligatoriska så är de en del av det utbud inom arbetslivsanknytning som Mittuniversitetet erbjuder. Det hjälper våra studenter ut på arbetsmarknaden, vilket i sin tur bidrar till att stärka universitetets och din utbildnings rykte, trovärdighet och varumärke.

Därför uppmanas du att vidarebefordra information om eventet till dina studenter, och tala om för dem vilken fantastisk möjlighet det är för dem att möta arbetslivet i avslappnade och gynnsamma former.

 Praktisk information

Datum: Sundsvall 10/10, Östersund 18/10,

Plats: Sundsvall, Grönborg. Östersund, Ljushallen.

Start: 10:00, det är ett heldagsevenemang där de får komma och gå som de vill.

Studenterna har möjlighet att boka kontaktsamtal med företag där de får sitta i lugn och ro och ställa frågor till varandra. 

Mötesplats Campus är för den som

-          Söker jobb efter avslutad utbildning

-          Söker extrajobb

-          Söker praktikplats

-          Söker samarbeten för uppsatser och examensarbeten

-          Nätverka kring andra typer av samarbeten

 Anmälda studenter har möjlighet att vinna:

  • Dagspass i Åre
  • Entré till VM i alpint eller skidskytte.
  • Försäsongskort på skidstadion i Östersund. (Endast Östersundstudenter)

 För mer information och anmälan besök www.miun.se/events

OBS: Lunch ingår.

Har du frågor elle vill att någon från SAM ska komma och informera studenterna kan du kontakta: 

Katarina Olsen
Verksamhetskoordinator Arbetslivsanknytning
Samverkansavdelningen

Katarina.Olsen@miun.se
Tel: 010 - 142 78 11

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu