Innovationsrådgivare inbjuden som expert

Spara favorit 21 sep september 2018

Sten Wigert, innovationsrådgivare på Samverkansavdelningen, var i veckan som gick inbjuden som expert i en panel som PRV, Patent- och registreringsverket, arrangerade.

Varför var just du inbjuden?

–      Jag blev ditbjuden som expert, kan man säga. Ett av de områden jag har jobbat inom är immaterialrätt, det vill säga allt som har att göra med  skydd av intellektuella tillgångar så som tekniska idéer via patent, design, varumärken etc.

Vad handlade panelen om?

–      Det handlade om digitala idéer och om hur man kan skydda dem. Två företag var med som presenterade sina resor mot digitalisering och de frågeställningar de står inför. Hur skyddar man sina idéer och så vidare. Båda företagen, Carbon UAV och Hydroren, har kopplingar till regionen Västernorrland och jag var med som expertkommentator.

 Hur ofta blir du inbjuden till att delta som expert?

–      Det händer ibland. Jag jobbar ju heltid på Mittuniversitetet mot våra forskningsområden. Då och då blir jag kontaktad för att delge min kunskap till andra i vår omgivning, och frågor om immaterialrätt och patent är ständigt återkommande i innovationsmiljöer

 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu