Fyra specialistutbildningar vilande nästa läsår

Spara favorit 19 sep september 2018

Dekanen vid HUV har beslutat att vila utbildningarna till ambulanssjuksköterska, intensivvårdssjuksköterska, barnsjuksköterska och barnmorska under läsåret 2019/2020.

Anledningen till beslutet att vila utbildningarna är att vi behöver säkra tillgången till rätt kompetens för att på sikt kunna bibehålla kvaliteten på utbildningarna.

Specialistutbildningarna till distriktsköterska och psykiatrisjuksköterska berörs inte av beslutet.

Läs mer i pressmeddelandet som skickats ut idag

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu