Utlysning av stipendier och projektbidrag

Spara favorit 14 aug augusti 2018

Är du forskare/författare av texter som kopierats i högskolan? I så fall kan du söka stipendium och/eller projektbidrag från Lars Salviusföreningen.

Så här står det om Lars Salviusföreningen: ”Varje år kopieras ett stort antal sidor ur svenska och utländska verk vid svenska högskolor och universitet. För detta betalas ersättning enligt det så kallade högskoleavtalet. Pengarna inkasseras och förvaltas av Bonus Copyright Access – en ekonomisk förening vars medlemmar är organisationer som företräder upphovsmän och utgivare.

En mindre andel av ersättningen avser kopiering ur vetenskapliga tidskrifter och annat särskilt kopieringskänsligt material. Den ersättningen förvaltas gemensamt av Sveriges Författarförbund, Svenska Förläggareföreningen och Sveriges Tidskrifter. År 1991 bildade därför de tre organisationerna Lars Salviusföreningen, som har till uppgift att fördela ersättningen i form av stipendier, projektbidrag och ett årligt pris.”

Sök senast 30 september.

Mer information finns här: https://www.bonuscopyright.se/

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu