Sök bidrag för fortbildning utomlands

Spara favorit 5 sep september 2018

Nu finns möjlighet för all personal att söka bidrag för fortbildning utomlands.

Alla anställda har möjlighet att söka bidrag för att besöka ett europeiskt lärosäte, företag eller organisation. Besöket ska främja internationalisering vid Mittuniversitetet och kan bestå av jobbskuggning, studiebesök eller liknande. Bidrag kan även sökas för deltagande i språkkurser eller andra kurser med relevans för de egna arbetsuppgifterna.

Deadline är 15 september.

Mer information finns här: https://medarbetarportalen.miun.se/gemensamt/internationalisering/Mobilitetsbidrag/Erasmusstipendium-personal/

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu