Mittuniversitetet ska bli ledande inom digitalt lärande – det här är på gång

Spara favorit 30 aug augusti 2018

Mittuniversitetet ska vara nationellt ledande och internationellt erkända inom teknikstött lärande, enligt styrelsens beslut för strategin 2019-2023. Hur når vi dit? Och hur jobbar vi mot målet redan nu?

Prorektor Eva Dannetun är beställare av projektet som handlar om framtidens digitala lärande på Mittuniversitet.

–      Mittuniversitetet har nationellt sett varit tidigt ute med att ha mycket digital undervisning och vi har blivit omnämnda som kunniga inom det området. En position och omnämning vi är måna om att hålla kvar och utveckla säger Eva Dannetun.

1 september börjar arbetet med att kartlägga hur det digitala lärandet ser ut. Tanken är att få en nulägesanalys över var vi står i dag och vad som behöver utvecklas.

–      Vad som kommer sedan, vilken kompetens som behövs, det får bli en senare fråga, säger Eva Dannetun.

 

Kartläggningen pågår fram till årsskiftet, underlaget från den kommer sedan att ligga till grund för utbud av utbildningsinsatser med start våren 2019.

 

Pilot på ny plattform

Flera projekt inom digitalt lärande går in i varandra. Ett av de stora projekten som pågår på Mittuniversitetet just nu är Zoom. Zoom ersätter Adobe Connect som plattform för distansundervisning från och med vårterminen 2019. Förvaltningschef Lotten Glans är beställare av det projektet:

–      Vi har bytt till Zoom därför att Sunet, som är universitetsgemensam leverantör, inte kommer tillhandahålla Adobe Connect, istället så levererar de Zoom. De flesta lärosäten använder redan Zoom, säger Lotten Glans.

I projektet för införandet av Zoom drar en pilot igång i oktober. De lärare som är intresserade av att delta får gärna höra av sig till någon av i projektet. 

 

Lärmiljön för blended learning utreds

Lotten Glans har även tagit över beställarrollen för projektet som går ut på att förbättra undervisningen där både campus- och distansstudenter deltar, så kallad blended learning. Under lång tid har det varit svårigheter att genomföra undervisningen där distansstudenter deltar, i februari i år tillsattes därför en projektledare med uppdrag att få ett helhetsperspektiv på problematiken.

–      Det har varit problem med till exempel ljudmiljön och tekniken en längre tid och situationen blev till slut ohållbar, säger Lotten Glans.

Fredrik Wigdén är projektledare och har i uppgift att identifiera brister och hitta möjliga lösningar. Projektet räknas vara slutfört vid årsskiftet.

Här kan man läsa mer om just det projektet: https://medarbetarportalen.miun.se/universitetet/utvecklingsarbeten/projekt/Aktuella-projekt/

Förutom den översyn av teknik som görs i Zoom och erfarenheter från projektet kring blended learning kommer en kartläggning över personalens behov av kompetenshöjning och pedagogisk utveckling vid olika undervisningsformer av teknikstött lärande att göras.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu