Engelsk version av strategi och mål

Spara favorit 27 aug augusti 2018

Översiktsbilden av Mittuniversitetets strategi och mål finns nu översatt till engelska.

Den engelska och den svenska versionen liksom det längre dokumentet som beslutades av universitetsstyrelsen i maj finns dels på styrdokumentsidan, dels på sidan om strategiarbetet

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu