Registraturen digitaliseras

Spara favorit 20 aug augusti 2018

Registraturen (Diariet) kommer med start den 1 januari 2019 att övergå till en digital hantering av Mittuniversitetets allmänna handlingar.

Den största delen av alla handlingar kommer registraturen att hantera helt elektroniskt och inte längre arkivera i pappersform. Alla handlingar kommer att registreras digitalt och mellanarkiveras/lagras i diariesystemet W3D3 (vilket redan görs i dagsläget) och kommer i ett senare skede att arkiveras elektroniskt.

Exempel på handlingar som inte längre behöver skickas i pappersform är rektors-, dekan- och avdelningschefsbeslut. Exempel på originalpappershandlingar som även i fortsättningen måste bevaras och arkiveras är underskrivna avtal och vissa justerade protokoll.

Detta innebär att fr.o.m. 1 januari 2019 behöver de allra flesta handlingstyper bara skickas in digitalt till registraturen via e-post och inte som pappershandlingar via internpostens bruna kuvert.

Under hösten kommer registraturen att gå ut med mer information här i medarbetarportalen.

På Arkiv och diariums sida kommer information och lathundar om digitaliseringen att läggas ut. Registraturen kommer även att besöka de avdelningar/grupper som berörs mest för att informera om eventuella förändringar i arbetsrutinerna.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu