Valet 2018 – Vill du lämna en kommentar?

Spara favorit 15 aug augusti 2018

Som många redan sett så presenteras forskning under temat Valet 2018 på Mittuniversitetets forskarsidor. Nu bjuder vi in dig som forskare att dela dina tankar och kunskaper i frågor som kopplar till valet under vinjetten ”Kommentar”.

Sedan en tid tillbaka har Mittuniversitetets sidor för forskning, www.miun.se/forskning fått ett nytt utseende med idén att sprida forskning på ett mer lättillgängligt och intressant sätt. Vi skriver artiklar utifrån förvalda teman för att berätta om vår forskning med en chans att förklara sammanhang och berätta mer om vikten av ny kunskap.

Nu vill vi bjuda in dig att delta. Under vinjetten ”Kommentar” vill vi ge alla forskare möjlighet att delta. Artiklarna publiceras på vår webb men kan också spridas i sociala medier. Vi delar ofta med oss till Forskning.se som gärna publicerar välskrivna artiklar.

”Kommentar”

Under detta tema kan man skriva en text med koppling till den politiska debatten. Texten kan ha formen av en krönika eller debattartikel och bör vara tydligt kopplad till det ämne du företräder i din forskarroll, och inte främst spegla dina personliga åsikter. Kanske kan du rätta felaktigheter i debatten? Vet du något som inte framkommer i det politiska samtalet? Är något viktigt bortglömt? Bidra med din kunskap! Mittuniversitetet stödjer kampanjen #hurvetdudet där forskare uppmanas arbeta för mer forskningsbaserad kunskap i den politiska debatten.

Populärvetenskaplig artikel

Upplever du att din idé lämpar sig bättre som en vanlig artikel går det också bra. Viktigt är att hålla språket lättillgängligt med allmänheten som målgrupp. Passar din idé inte det rådande temat får du gärna höra av dig ändå, det finns möjlighet för alla ämnen att få plats i något sammanhang.

www.snabbtankt.se

Snabbtänkt är ett projekt forskningscentret DEMICOM driver där det finns ytterligare en möjlighet att utifrån sin forskning kommentera valet. Dels på den webb som snart har premiär, och dels i en bok som publiceras kort efter valet. Låter det intressant? Kontakta Kajsa Falasca så berättar hon mer om vilka möjligheter som finns.

Vill du vara med? 

Skicka in ditt förslag till Anders Mossing på kommunikationsavdelningen så diskuterar vi hur vi bäst nyttjar dina idéer och din text. Vill du diskutera möjligheten att delta eller behöver stöd i skrivandet är du mer än välkommen att kontakta Anders.

Observera att det kommer att göras en redaktionell bedömning av texten varpå det beslutas om den publiceras eller ej i sin ursprungliga form.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu