Thomas Lindstein avliden

Spara favorit 4 jun juni 2018

Thomas Lindstein började som rektor för dåvarande Mitthögskolan 2003 och var alltså rektor då högskolan fick universitetsstatus 2005. I morgon 5 juni flaggar båda campus på halv stång för att hedra hans minne.

 Förordnandet på Mittuniversitetet sträckte sig till 2009, men Thomas Lindstein valde att avsluta sin tjänst som rektor 2008 för att återgå till sin forskning om barn till missbrukare.

Thomas Lindstein var professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och under åren han arbetade som rektor för Mittuniversitetet fortsatte han att samla in data till sitt forskningsprojekt som handlade om långtidsuppföljning av barn till missbrukande föräldrar i Stockholm.

–      Det har hela tiden varit min tydliga målsättning och ambition att fullfölja detta världsunika forskningsprojekt efter min rektorsperiod. Datainsamlingen är färdig, vilket är tidigare än förväntat, och nu kvarstår ett omfattande sammanställnings- och analysarbete innan resultaten kan publiceras, sa Thomas Lindstein i en intervju i Allehanda som publicerades 2007.

Thomas Lindstein föddes i Stockholm 1947.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu