Andreas Gyllenhammar (Sweco) och Fernanda Durmond (Gapminder) inspirerar på Rektors inspirationsdagar

Spara favorit 18 jun juni 2018

Den 23-24 augusti är det dags för Rektors inspirationsdagar. Temat är hållbar utveckling, som också är en central del av Mittuniversitetets nya strategi.

I arbetet med att ta fram strategin och våra mål har medarbetarnas bidrag varit tongivande. Nu när vi går från ord till handling blir era erfarenheter, idéer och förmågor ännu viktigare!

Dagarna inleds med inspirationsföreläsningar där Andreas Gyllenhammar, Hållbarhetschef på Sweco samt Fernanda Durmond, Demography and frame analysis på Gapminder föreläser kring hållbar utveckling, factfulness och framtiden. Boken Factfulness kommer att delas ut till alla deltagare.

Under eftermiddagen samtalar vi i grupp tillsammans om vi hur vi på bästa sätt går från ord till handling, bland annat genom aktivt medarbetarskap och fortsatt arbete med våra värderingar.

Därefter avslutar vi dagen med after work och mingel.

Varmt välkommen!

Anders Fällström, rektor

Till program och anmälan

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu