Ny Förvaltningslag från 1 juli

Spara favorit 29 jun juni 2018

Från och med söndag den 1 juli 2018 ersätts förvaltningslagen av en ny förvaltningslag (SFS 2017:900). Mycket är detsamma men vissa saker kan få praktisk betydelse för vår verksamhet.

En skillnad som kan få viss praktisk betydelse gäller de fall där det kommer pappershandlingar per post till Mittuniversitetet gällande till exempel överklaganden, begäran om anstånd med studiestart eller något annat som har en sista ansöknings- eller anmälningsdag. En sådan handling anses i princip alltid ha inkommit föregående arbetsdag.

En praktisk, och lite lustig, konsekvens av detta är att det innebär att en handling som postas på lördagen ska anses inkommen till universitet på fredagen (dvs. dagen innan den ens hade postats). Observera att detta enbart gäller fysiska pappershandlingar.

Juristfunktionen kommer återkomma till berörda med information om hur lagen i övrigt påverkar myndigheten under hösten.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu