Beslut om ny förvaltningsorganisation flyttas fram till 5 juli

Spara favorit 27 jun juni 2018
Exteriör, Åkroken

Denna artikel är uppdaterad. Nytt beslutsmöte är inbokat torsdagen den 5 juli.

Den centrala förhandlingen inför beslut om ny sammanhållen förvaltningsorganisation kommer att äga rum tisdagen den 3 juli. När förhandlingen är avslutad kan beslut fattas. Nytt beslutsmöte är inbokat torsdagen den 5 juli.

Den 18 juni genomfördes förhandling enligt MBL 11§ gällande förslag till ny sammanhållen förvaltningsorganisation, en förhandling som avslutades i oenighet.

Beslut var tänkt att fattas på RBM den 26 juni. SACO-S/SULF och OFR-S/Fackförbundet ST har dock inkommit med en begäran om förhandling med stöd av 14 § MBL.

När en förhandling enligt 11 § MBL avslutas utan att parterna kommer överens kan arbetstagarorganisationerna begära förhandling på central nivå, enligt § 14 MBL.

Detta innebär att arbetsgivaren behöver genomföra ytterligare en förhandling med de centrala arbetstagarorganisationerna och att man inte kan fatta beslut i det aktuella ärendet förrän den centrala förhandlingen genomförts. 

Skapad av Anou Hallstensson

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu