Beslut om dekaner, prodekaner och centrumledare RCR

Spara favorit 14 jun juni 2018
Från den 1 juli är Anna Olofsson ny dekan för HUV och Hans-Erik Nilsson fortsätter som dekan för NMT.

Rektor har förordnat Hans-Erik Nilsson som dekan för NMT för ytterligare tre år och Ingela Bäckström som ny prodekan. Anna Olofsson blir ny dekan för HUV från 1 juli och Sandra Wall-Reinius ny prodekan från 1 augusti. Erna Danielsson har utsetts till ny centrumledare för RCR.

Beslut att utse dekan fattas enligt Mittuniversitetets arbetsordning av rektor. Respektive fakultets valberedning för val av ledamöter till fakultetsnämnderna ställer förslag om ny dekan efter ett beredningsförfarande som anges i arbetsordningen. Prodekan utses av rektor efter förslag av dekan, när ny dekan utses samtidigt är det tillträdande dekan som lämnar förslag.

Samtliga nu beslutade förordnanden som dekan respektive prodekan har den 30 juni 2021 som slutdatum. 

Rektor har även beslutat utse Susanna Öhman till t.f. prodekan under perioden 1–31 juli 2018 och att hon också under denna månad ska vara dekanens ställföreträdare.

Ny centrumledare för RCR

Det är berörd dekan som utser centrumledare efter hörande av berörda forskarkollegier. Efter beredning enligt denna ordning har Erna Danielsson utsetts till centrumledare för Risk and Crisis Research Centre, RCR, från den 1 juli. Förordnandet är på tre år.

Sandra Wall-Reinius, ny prodekan för HUV från 1 augusti.

Ingela Bäckström

Ingela Bäckström, ny prodekan för NMT från 1 juli.

Erna Danielsson, ny centrumledare för RCR från 1 juli.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu