37 vill ha alpmedel

Spara favorit 20 jun juni 2018

4 juni gick ansökningstiden för att söka pengar till strategiska utvecklingsprojekt 2019, så kallade alpmedel, ut. 37 projektansökningar har kommit in, och nu väntar den spännande uppgiften att gå igenom allihop.

–      37 ansökningar är fantastiskt många. Vi har bara hunnit skumma igenom dem, men det ser ut att vara en stor spännvidd på ansökningarna med allt från små specifika idéer till väldigt stora förändringar som föreslås, säger Anna-Lena Perdahl, universitetsstrateg.

Rektor har avsatt 10 miljoner kronor till alpmedel för 2019. Alla organisatoriska delar av universitetet har haft möjlighet att söka och förhoppningen är att projekten på sikt kan gynna hela Mittuniversitetets utveckling.

–      Idén är ju att det ska komma inifrån Mittuniversitetet och från att ett projekt startas mellan till exempel två avdelningar, så kan det sedan tillämpas på andra ställen eller sätt i organisationen, säger Anna-Lena Perdahl.

Tidigare process nästa år

I den grupp som bestämmer hur alpmedlen ska fördelas sitter förutom Anna-Lena Perdahl även rektor Anders Fällström och prorektorerna Mats Tinnsten och Eva Dannetun. I mitten av september satsar de på att ha beslutat om vilka projekt som får pengar, så medlen hinner fås med i budgeten för 2019.

–      Nästa år kommer vi starta ansökningsomgången tidigare, kanske i april redan, så vi hinner få med det i budgeten tidigare, säger Anders Fällström.

Anna-Lena Perdahl och Anders Fällström vill inte säga för mycket om de ansökningar som kommit in, då de bara hunnit titta igenom dem lite snabbt. Men en ansökning handlar bland annat om att samverka kring universitetets labbmiljöer på ett sätt som inte har gjorts förut. En annan handlar om att hitta en bra modell för en ny typ av nätkurser i samarbete mellan flera olika avdelningar.

Redan nu finns en tanke om att budgeten på 10 miljoner kronor kanske inte håller.

–      Det kan vara 37 jättebra projekt som kommit in. Det kanske till och med är så att vi måste anpassa budgeten och skjuta till mer pengar så vi kan ge till alla projekt, säger Anna-Lena Perdahl.

Ett projekt som det ansöks alpmedel till kan pågå upp till tre år och beräknas ha en budget på 500 000 – 1,5 miljoner kronor.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu