Nytt stödmaterial för analys av lika villkor inom den egna verksamheten

Spara favorit 16 maj maj 2018

I arbetet med lika villkor på våra avdelningar framförs ofta önskemål om konkreta verktyg och stödmaterial. Därför har strategigruppen för lika villkor tagit fram ett stöddokument för analys av den egna verksamheten.

I de inledande avsnitten beskrivs bland annat de krav som lagstiftningen ställer på vårt arbete för lika villkor samt hur detta arbete bedrivs inom lärosätet. Därefter följer några kortare resonemang och problemställningar kopplade till innehållet i det påföljande diskussionsmaterialet. 

Materialet hittar du på lika villkorssidorna under Stöd och tips

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu