Mittuniversitetets nya strategi är beslutad

Spara favorit 23 maj maj 2018

Mittuniversitetets styrelse har i dag den 23 maj beslutat att slå fast universitetets nya strategi för åren 2019–2023. Processen har pågått i cirka ett år och engagerat såväl styrelse, universitetsledning och studenter som ett stort antal medarbetare. Den nya strategin fokuserar på fyra övergripande mål för utveckling av Mittuniversitetets verksamhet.

I samband med strategiarbetet har också vår vision slagits fast:

Mittuniversitetet är ett globalt universitet med regionalt engagemang där vi forskar och utbildar för hela livet.

De fyra övergripande målen är:

  • Våra akademiska miljöer är starka och tar sig an globala utmaningar
  • Vår verksamhet på den globala arenan driver och bidrar till den regionala utvecklingen
  • Vår forskning och utbildning tillgängliggör kunskap för fler genom hela livet
  • Vår studie- och arbetsmiljö attraherar studenter och medarbetare som bidrar till global och regional utveckling.

Strategiarbetet har bedrivits sedan våren 2017 genom olika workshops för medarbetare och studenter. Även universitetets ledningsgrupp och styrelse har deltagit aktivt i processen.
Här kan du ta del av hur arbetet har gått till.
På denna sida finns länkar till strategidokumentet, en bild som sammanfattar visionen och våra mål samt en bilaga som beskriver processen fram till strategin.

Nu fortsätter arbetet med att omsätta ord till handling. Målen i strategin ska konkretiseras i verksamhetsplaneringsprocessen. Verksamheten får i uppdrag att med strategin som bas ta fram egna insatser och aktiviteter som utgår från de gemensamma målen och utveckla den egna verksamheten och därmed Mittuniversitetet som helhet. Det kommer att tas fram stöd till avdelningarna och cheferna för detta arbete exempelvis i form av mallar.

På Rektors inspirationsdagar den 23 augusti i Sundsvall och den 24 augusti i Östersund, inleds arbetet med att konkretisera strategin. Alla medarbetare är välkomna till dessa så sätt av dagen redan nu, en inbjudan med program att skickas ut inom kort.

Styrelsemötet ägde denna gång rum i Skellefteå. Styrelsen träffade representanter från kommunen för att diskutera hur Mittuniversitetet och kommunen skulle kunna samarbeta.

Förutom beslut om den nya strategin beslutades också om ändringar i arbetsordningen där rektor ges möjlighet att införa strategiska råd. Exempel på strategiska råd är de nya utbildnings- respektive forskningsråden.

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu