Mittuniversitetet, sociala medier och GDPR

Spara favorit 24 maj maj 2018

Den nya dataskyddsförordningen träder i kraft 25 maj och har betydelse för hur vi hanterar konton och publiceringar i sociala medier. Det här gäller alla konton där Mittuniversitetet på något sätt är avsändare.

På Mittuniversitetet används idag sociala medier i en mängd olika syften mot olika målgrupper. Det kan handla om ett utbildningsprogram, en avdelning, ett forskningscentrum som har ett konto på Instagram, Twitter, Facebook eller annan tjänst. Alla konton berörs av GDPR och har betydelse för hur vi använder de sociala kanalerna. 

Samtycke

När foton, film eller annat medie på personer publiceras och där de kan identifieras ska ett avtal finnas. Personen eller personerna i fråga ska också informerats om användningen och dennes rättigheter. Eftersom de stora sociala medierna har sin hemvist utanför EU krävs förutom samtycke till själva fotot eller filmen också samtycke till att föra över personuppgifter till tredje land. Se exempel på informationsbrev och avtal i länkarna på den här sidan. 

Undantag:

  • Att publicera länkar där det finns en bild som ”följer med” till en post på till exempel Facebook kräver inte heller avtal.  

Den närmsta tiden och framtiden

GDPR är nytt, lagens tolkning och användning i praktiken är outforskad. Kommunikationsavdelningen undersöker möjligheter att förenkla avtalsförfarandet. Det skulle till exempel kunna innebära ett inspelat avtalsförfarande eller en underskrift med en app som hjälpmedel. 
–  Vi har full förståelse för om GDPR kan uppfattas som lite kreativitetsdödande för alla våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete i våra sociala kanaler. Förhoppningsvis växer en enklare praxis fram tiden efter lagens införande men innan vi vet mer är det skriftligt avtal som gäller, säger Krister Holm, Community Manager vid Mittuniversitetet. 

Har du frågor om sociala medier och GDPR. Kontakta Krister Holm på Kommunikationsavdelningen. 

Tillbaka till toppen
Stäng meny
Favoriter /globalnavigation/closemenu